Mežzinātnieki turpinās iepazīstināt ar darba rezultātiem un attīstības perspektīvām

Atbildot uz Latvijas meža nozares kolēģu iniciatīvu, mežzinātnieki plāno turpināt aktīvi iepazīstināt nozari ar nacionālās mežzinātnes veikumu, darba rezultātiem un attīstības perspektīvām.

Pēdējos gados, kļūstot pieejamam zinātnes finansējumam no Eiropas Savienības struktūrfondiem, pētījumiem ir tendence sadrumstaloties atbilstoši atsevišķu projektu īstenošanas nosacījumiem. Meža nozarē informācijas plūsma par projektu rezultātiem ir nepilnīga vai pat formāla, un pavisam izpaliek integrēts mežzinātņu virzienu apskats. Tāpēc Latvijas Valsts mežzinātnes institūts „Silava” šā gada 9.martā plāno organizēt mežzinātnes dienu, kas iecerēta kā tematisks turpinājums 2. februārī LLU Meža fakultātē notikušajai AS „Latvijas valsts meži” mežzinātnes dienai, kurā interesenti tiktu iepazīstināti ar mežzinātnes darbu, pēdējos gados gūtajiem rezultātiem un nākotnes perspektīvām. Mežzinātnes dienas programmā ietvertās tēmas:

  • Zinātnes dienas mērķi. LVMI „Silava” šodien un rīt.
  • Latvijas medījamo zīdītājdzīvnieku izpēte un ieteikumi populāciju apsaimniekošanai.
  • Molekulāri ģenētiskās izpētes analīzes metožu izmantošana mežzinātnē: pētījumi un praktiskie pielietojumi.
  • Kokaugu in vitro pavairošanas tehnoloģijas Latvijas meža selekcijas programmas īstenošanai.
  • Alternatīvas meža sektora konkurētspējas palielināšanai – tehnoloģijas, atjaunojamie energoresursi un CO2 piesaiste.
  • Aktuālie pētījumi meža nekoksnes izejvielu pārstrādē un jaunu produktu izveidē.
  • Meža ekoloģijas un mežkopības izaicinājumi Latvijā.
  • Latvijas meža resursu ilgtspējas, ekonomiski pamatotas izmantošanas lēmumu pieņemšanas atbalsta sistēma.
  • Meža resursu statistiskā inventarizācija – IT risinājumi un tehnoloģijas meža nozares praksei.
  • LVMI „Silava” izstrādāto un promocijas padomēs aizstāvēto doktora disertāciju prezentācijas.

Semināra – Zinātnes dienas noslēgumā paredzēta diskusija un LVMI „Silava” zinātnisko laboratoriju apmeklējums.

 

Avots: LVMI “Silava”

Mežzinātnes dienas programma

 

 

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *