Lekcijā stāsta par meža ceļiem un plānošanas principiem mežizstrādē

LLU Meža fakultātē 15.februārī viesojās AS “Latvijas valsts meži” darbinieki, lai iepazīstinātu studentus ar meža ceļu stāvokli un plānošanas principiem mežizstrādē.

AS “Latvijas valsts meži” ir lielākais un inovatīvākais uzņēmums meža nozarē, kura apgrozījums sastāda 215 miljonus latu, un kurā nodarbināti ap 900 darbinieku. Uzņēmums ir Baltijas jūras reģiona līderis efektīvā un inovatīvā meža zemju apsaimniekošanā, kurš veicina tirgus attīstību, nodrošina kvalitatīvu un ilgtspējīgu koksnes pieaugumu, atbalsta kompetenci un inovāciju. LVM apsaimniekošanā atrodas 1,62 miljonus hektāru liela teritorija, tai skaitā, 1,59 miljoni hektāru – meža zemes. Akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” darbības mērķis ir nodrošināt ilgtspējīgu valsts meža apsaimniekošanu.

Ar prezentāciju par plānošanas principiem mežizstrādē (infrastruktūras izveidi, cirsmu izvietojumu un secības plānošanu) uzstājās LVM Mežsaimniecība, plānošanas izpilddirektors A.Dudelis. Lai nodrošinātu apaļo kokmateriālu ražošanu un piegādi, LVM piedāvā: mežistrādes pakalpojumus, izstrādājot galvenās izmantošanas cirtes, ciršanas atlieku pievešanas, šķeldošanas un šķeldu transportēšanas pakalpojumus, apaļo kokmateriālu sortimentu pārvadājuma pakalpojumus.

Latvijā mežu platības un koksnes apjomi palielinās, jo koksnes pieaugums ir lielāks par izciršanas apmēru. Iegūstot kokmateriālus, ir jāņem vērā ne tikai ekonomiskie aspekti, bet jāpievērš uzmanība sociālajiem un ekoloģiskajiem aspektiem. LVM galvenie taktiskie mērķi 2012. – 2017.g. koksnes ieguve (ciršanas apjoms, ceļi), vide (dabas aizsardzības teritorijas – vismaz 15%, bioloģiski vērtīgi meži – vismaz 10% un vides izziņas un rekreācijas meži – vismaz 5%).

Cirsma ir LVM ražošanas un uzskaites vienība, vienā cirsmā var būt viena vai vairākas cirte. Cirsmu plānošanā ir vairāki posmi: cirsmu atlase un izvietošana, sagatavošanās apsekošanai dabā un potenciālās cirsmas apsekošana, kā arī cirsmas sagatavošana mežizstrādei. Pēc sastādīta ražošanas (mežizstrādes) plāna un ražošanas plānošanas, teorētiskais iznākums cirsmās tiek salīdzināts pret piegāžu grafiku un tiek veikta piegāžu grafika maiņa starp iecirkņiem.

 

Avots:www.mf.llu.lv

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *