EM: Līdz 2020.gadam AER saražotās enerģijas īpatsvars jāpalielina līdz 40%

Latvijas primāro energoresursu bilancē atjaunojamie energoresursi (AER) tradicionāli ieņēmuši nozīmīgu vietu. 2010. gadā no AER iegūtās enerģijas apjoms bija 1456 ktoe un tās īpatsvars enerģijas bruto galapatēriņā sasniedza 32,5%.

Latvijas vispārējais mērķis ir 2020.gadā palielināt no AER saražotās enerģijas īpatsvaru enerģijas bruto galapatēriņā līdz 40%. Izvērtējot progresu AER izmantošanā enerģijas ražošanā, paredzams, ka uzstādītais mērķis 2020. gadā tiks sasniegts, mērķtiecīgi strādājot „Enerģētikas stratēģijā 2030″ definētajos darbības virzienos un īstenojot plānotos pasākumus AER plašākai izmantošanai dažādos sektoros un energoefektivitātes palielināšanai. Viens no galvenajiem Latvijas attīstības un enerģētikas politikas uzdevumiem ir energoresursu un enerģijas izmantošanas efektivitātes paaugstināšana ražošanas, transportēšanas un patēriņa posmā.

2010.gadā, salīdzinot ar 2009.gadu, kopējais atjaunojamās enerģijas (AE) īpatsvars ir samazinājies par 1,8 procentu punktu un bija 32,5%, kaut gan AER īpatsvars elektroenerģijas ražošanā pieauga par 0,1 procentu punktu, sasniedzot 42,1%, bet AE īpatsvars transportā trīskāršojās, sasniedzot 3,3%. Kopējā AE īpatsvara samazinājums šajā periodā ir noticis, samazinoties AE īpatsvaram apsildē un dzesēšanā, kas veido lielāko galapatēriņa daļu.

Ņemot vērā Latvijā pieejamo ekonomiski izmantojamo AER potenciālu, galvenie izmantojamie AER veidi ir biomasa, galvenokārt kurināmā koksne, kā arī biogāze, vēja enerģija un hidroenerģija. Visa veida siltumapgādē – centralizētajā, lokālajā un individuālajā – kā atjaunojamais energoresurss pārsvarā tiek izmantota kurināmā koksne un tās produkti.

 

Lasīt vairāk:www.em.gov.lv

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *