Meža īpašnieki aicināti izmantot iespēju uzlabot sava meža ekonomisko vērtību

Ar 2012.gada 1.aprīli stāsies spēkā tik ļoti gaidītie grozījumi Ministru kabineta (MK) 2009. gada 6. oktobra noteikumos Nr.1145 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtība pasākuma “Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana” īstenošanai”, tas ir, jaunaudžu kopšanai un neproduktīvo audžu nomaiņai. Tāpēc LLKC Meža konsultāciju pakalpojumu centrs aicina meža īpašniekus izmantot iespēju un izkopt savas jaunaudzes un veikt mazvērtīgo mežaudžu nomaiņu ar ES finansiālu atbalstu, tādā veidā paaugstinot sava meža ekonomisko vērtību. Tas nozīmē, ka meža īpašnieks varēs iesniegt projektu un saņemt atbalstu arī par pašrocīgi veikto jaunaudžu kopšanu vai mazvērtīgo mežaudžu nomaiņu. Atbalsta apmērs noteikts, pamatojoties uz standarta izmaksām par atbalsta saņēmēja paša veikto darbu.

Pozitīvas izmaiņas skar tos meža īpašniekus, kuru meža īpašumi atrodas mazāk labvēlīgos apvidos. Šajās teritorijās atbalsta intensitāte palielināta no 50% uz 60%. Projekta iesniegumā, pamatojoties uz maksājuma dokumentiem, var iekļaut arī vispārējās izmaksas – gan meža apsaimniekošanas plāna izstrādi, gan skices sagatavošanu. Aktivitātes ietvaros var iegādāties arī jaunus instrumentus un aprīkojumu jaunaudžu kopšanai un mazvērtīgu mežaudžu nomaiņai, ja to plānots veikt vismaz 2 ha platībā.

Meža konsultāciju pakalpojumu centrs atgādina, ka, saskaņā ar meža apsaimniekošanas normatīvo aktu prasībām, kopšana mežaudzē obligāti veicama ne vēlāk kā sasniedzot 5 gadu vecumu lapu koku jaunaudzēm un 10 gadu vecumu skuju koku mežaudzēm. Visa saistošā informācija par dokumentu sagatavošanu pieejama interneta vietnēs: www.mkpc.llkc.lv, www.lad.gov.lv, kā arī informatīvajā lapā “Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana”, kas pieejama Meža konsultāciju pakalpojumu centra nodaļās visā Latvijā. Centra darbinieki palīdzēs meža īpašniekiem gan ar padomu, gan praktiski – izstrādāt meža apsaimniekošanas plānu, sagatavot projekta pieteikumu un platības skici. Tāpat meža īpašnieki aicināti apmeklēt Valsts lauku tīkla pasākumu ietvaros organizētos praktiskos seminārus par jaunaudžu kopšanu un citiem meža apsaimniekošanas jautājumiem.

 

Avots:www.mkpc.llkc.lv

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *