Apstiprināti nacionālā meža monitoringa veikšanas nosacījumi

Valdība apstiprinājusi Zemkopības ministrijas (ZM) izstrādāto Ministru kabineta (MK) noteikumu projektu „Nacionālā meža monitoringa noteikumi”. Noteikumu projekts sagatavots ar mērķi radīt tiesisko regulējumu uz zinātnisku metožu izmantošanas pamata balstītai Latvijas meža resursu un vides stāvokļa novērošanas, analīzes un prognozēšanas sistēmai.

Noteikumu projekts nosaka nacionālā meža monitoringa saturu un kārtību. Monitoringa informāciju izmantos, lai novērtētu un prognozētu meža resursu stāvokli un izmaiņas, meža veselības stāvokli, gaisa piesārņojuma ietekmi un citu vides faktoru iedarbību uz meža ekosistēmām, kā arī oglekļa dioksīda (CO2) emisiju un piesaisti zemes izmantošanas, zemes izmantošanas maiņas un mežsaimniecības sektorā. Meža monitoringu visā valsts teritorijā veiks Latvijas Valsts mežzinātnes institūts „Silava”.

Noteikumu projektā noteikti galvenie nacionālā meža monitoringa informācijas iegūšanas principi, izveidoto parauglaukumu apsaimniekošanas kārtība un kārtība, kādā institūts iesniedz ZM un Valsts meža dienestā (VMD) pārskatus par monitoringa izpildes laikā iegūto informāciju, kā arī reizi piecos gados, sākot ar 2015. gadu, sagatavo visaptverošu ziņojumu par iepriekšējo darba periodu. Tāpat noteikumu projekts paredz, ka visa nacionālā meža monitoringa izpildes laikā sagatavotā pārskata informācija ir publiski pieejama Latvijas valsts mežzinātnes institūta „Silava” tīmekļa vietnē.

Noteikumi stāsies spēkā pēc to publicēšanas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

 

Lasīt vairāk:www.mk.gov.lv

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *