Izstādē “Meža un Koks” MKPC konsultēs par ES atbalsta saņemšanas iespējām

No 19. līdz 22. aprīlim Meža konsultāciju pakalpojumu centrs (MKPC) sadarbībā ar Valsts Lauku tīklu piedalīsies izstādē “Mežs un Koks 2012”, Starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā. Izstādes laikā piektdienā 20. aprīlī plkst. 15:00 Meža konsultāciju pakalpojumu centrs organizē semināru meža īpašniekiem un citiem interesentiem par Eiropas Savienības atbalstu meža īpašniekiem un NATURA 2000 maksājumiem.

Semināra dienas kārtība:

  • 15:00 – 15:30 Grozījumi Meža likumā;
  • 15:30 – 16:30 Valsts un ES atbalsts mežsaimniecībai 2012.gadā;
  • 16:30 – 16:45 “Lauku attīstības programmas 2007-2013” pasākuma “Natura 2000 maksājumi (meža īpašniekiem)”;
  • 16:45 – 17:00 ES projektu īstenošanas praktiskie aspekti.

Meža konsultāciju pakalpojumu centra speciālisti piedāvā iespēju meža īpašniekiem izstādes laikā uzdot jautājumus par šobrīd atvērtajiem Eiropas Savienības atbalsta pasākumiem:

  • „Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana” – atbalsts jaunaudžu kopšanai, nākotnes koku kopāsanai un atzarošanai, mazvērtīgu mežaudžu nomaiņai un jaunu instrumentu un aprīkojuma iegādei.
  • „NATURA 2000″ maksājumi – “Natura 2000 maksājumus” (meža īpašniekiem) var saņemt par meža zemju (izņemot purvus) platībām, kuras atrodas Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) sarakstā saskaņā ar likumu “Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” un kurās saskaņā ar normatīvajiem aktiem par īpaši aizsargājamo dabas teritoriju aizsardzību un izmantošanu vai sugu un biotopu aizsardzību uz kārtējā gada 1.aprīlī ir spēkā kāds no sekojošiem saimnieciskās darbības ierobežojumiem: aizliegta mežsaimnieciskā darbība; aizliegta galvenā cirte un kopšanas cirte; aizliegta galvenā cirte; aizliegta kailcirte.

 

Avots:www.mkpc.llkc.lv

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *