Meža īpašnieki var pieteikties uz NATURA 2000 platību maksājumiem 2012.gadam

SIA Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centra filiāle Meža konsultāciju pakalpojumus centrs aicina meža īpašniekus pieteikties Eiropas Savienības finansējuma saņemšanai par meža platībām, kas iekļautas NATURA 2000 teritorijā. Pasākuma mērķis – meža bioloģiskās daudzveidības saglabāšana sabiedrības interesēs privātajos mežos un meža zemēs (izņemot purvus), kas atrodas Natura 2000 teritorijā.

„Platību maksājumu iesniegumu 2012. gadā” pieņemšanu Lauku atbalsta dienests uzsāka š.g. 10.aprīlī.

“Natura 2000 maksājumus” (meža īpašniekiem) var saņemt par meža zemju (izņemot purvus) platībām, kuras atrodas Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) sarakstā saskaņā ar likumu “Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” un kurās uz kārtējā gada 1.aprīlī ir spēkā kāds no sekojošiem saimnieciskās darbības ierobežojumiem: aizliegta mežsaimnieciskā darbība, aizliegta galvenā cirte un kopšanas cirte, aizliegta galvenā cirte vai aizliegta kailcirte.

Nepieciešamie dokumenti Lauku atbalsta dienestā iesniedzami līdz 2012. gada 15.maijam (līdz 10.jūnijam ar atbalsta apjoma samazinājumu). Atbalsta (kompensācijas) apmērs – 60 EUR/ha.

Vēlamies vērst uzmanību, ka 2012.gadā vienotos platību maksājumus var saņemt arī par lauksaimniecībā izmantojamo zemi, kurā stāda un audzē tādas viena vecuma īscirtmeta atvasāju sugas kā apse (Populus spp.), kārkls (Salix spp.), vai baltalksnis (Alnus incana) ar piecu gadu maksimālo cirtes aprites laiku – un kurā saskaņā ar meliorācijas kadastra datiem pēc stāvokļa 2011.gada 1.jūlijā nav reģistrētas meliorācijas sistēmas un kurā pēc 2011.gada 1.jūlija nav no jauna izveidotas meliorācijas sistēmas. Provizoriskā atbalsta likme – 57 LVL/ha.

Meža konsultāciju pakalpojumu centrs sagatavojis arī informatīvo lapu par NATURA 2000 maksājumiem meža īpašniekiem, kas drukātā veidā tā būs pieejama Meža konsultāciju pakalpojumu centra birojos visā Latvijā.

 

Avots:www.mkpc.llkc.lv

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *