Pieņem Gaujas nacionālā parka individuālos aizsardzības un izmantošanas noteikumus

Valdība atbalstījusi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas iesniegto noteikumu projektu „Gaujas nacionālā parka individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”, kurā noteikta parka individuālās aizsardzības un izmantošanas kārtība, parka funkcionālo zonu platības un robežu apraksts, nacionālā parka teritorijā esošo dabas pieminekļu un to aizsardzības un izmantošanas kārtība, meža apsaimniekošanas plāna saturs, izstrādes un apstiprināšanas kārtība.

Gaujas nacionālā parka teritorijā noteikti dažādi aizliegumi, tajā skaitā aizliegts iegūt sūnas un ķērpjus, kā arī lasīt ogas un sēnes, bojājot vai iznīcinot zemsedzi; aizliegts piebarot savvaļas sugu dzīvniekus un meža zemēs novietot lauksaimniecības un pārtikas produktus, izņemot no 1.decembra līdz 31.martam pēc Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas saņemšanas vietās, kur tas neapdraud īpaši aizsargājamos biotopus un īpaši aizsargājamo sugu dzīvotnes.

Visā nacionālajā parkā ir aizliegts organizēt medības ar dzinējiem vai traucēšanu biežāk nekā divas reizes mēnesī vienā vietā, lai iespējami mazinātu to radīto traucējumu. No 1.oktobra līdz 31.decembrim aizliegts makšķerēt Amatā. Šajā laikā aizliegts arī makšķerēt Gaujā ar mākslīgo ēsmu un ēsmas zivtiņām un atrasties ar makšķerēšanai un zvejai sagatavotiem makšķerēšanas un zvejas rīkiem uz tiltiem pār Gauju, ūdenī vai krastā tuvāk par 20 metriem no krasta līnijas 100 metrus augšpus un 100 metrus lejpus šiem tiltiem, kā arī zem tiltu konstrukcijām un ūdenī. Tāpat kā līdz šim, nacionālā parka teritorijā nebūs atļautas putnu medības.

Jaunie Gaujas nacionālā parka individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi nodrošinās labāku nacionālā parka dabas vērtību aizsardzību un izveidošanas mērķu sasniegšanu, tai skaitā arī īpaši aizsargājamo sugu un biotopu aizsardzību, kuru dēļ šī teritorija ir noteikta kā Eiropas nozīmes aizsargājamā dabas teritorija – “Natura 2000”.

 

Avots:www.mk.gov.lv

Noteikumu projekts

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *