Uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai ieviesīs jaunu atbalsta programmu

Ekonomikas ministrija sagatavoja un Ministru kabinets 29.maijā apstiprināja jaunas riska kapitāla valsts atbalsta programmas – izaugsmes kapitāla fondu – ieviešanu, lai turpinātu nodrošināt Latvijas mazo un vidējo uzņēmumu pieeju riska kapitāla finansējumam uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai, kā arī veicinātu uzņēmēju konkurētspēju un izaugsmi. Izaugsmes kapitāla fondi ļaus saņemt riska kapitālu situācijās, kad uzņēmuma paša nodrošinājums nav pietiekošs un uzņēmuma plānoto ieguldījumu risks ir pārāk augsts, lai varētu piesaistīt kredītiestāžu finansējumu nepieciešamajā apjomā.

Ekonomikas ministrs Daniels Pavļuts: „Latvijas uzņēmēju vidū arvien vairāk veidojas izpratne un interese par banku kredītiem alternatīviem finanšu piesaistes instrumentiem. Riska kapitāls ir ļoti svarīgs jauniem, inovatīviem un augošiem uzņēmumiem, kuru kreditēšana bankām šķiet pārāk riskanta. No valsts puses ir svarīgi veicināt šādu instrumentu pieejamību tirgū un radīt tam nepieciešamās valsts atbalsta programmas. Agrīnas stadijas kapitāla instrumentu paplašināšana ir arī ļoti būtisks industriālās politikas elements, ko ar šo jauno programmu iedzīvinām. Ekonomikas ministrijas izstrādātā valsts atbalsta programma paredz, ka Latvijas maziem un vidējiem uzņēmumiem no izaugsmes kapitāla fonda būs pieejamas investīcijas 28 miljonu latu apmērā, kas ļaus attīstīties vairākiem desmitiem uzņēmumu.”

Izaugsmes kapitāla fondi varēs veikt investīcijas mikro, mazos un vidējos uzņēmumos, kuru saimnieciskās darbības vieta ir Latvija. Investīcijas līdz 1 miljonam latu vienā uzņēmumā varēs saņemt, lai nodrošinātu finansējumu uzņēmuma produkta vai biznesa idejas sākotnējās koncepcijas izpētei, novērtēšanai un attīstīšanai, produktu izstrādei un sākotnējam mārketingam, izaugsmei un darbības paplašināšanai, paaugstinot ražošanas jaudas, attīstot noieta tirgus un produktus. Izaugsmes kapitāla fondi investēs uzņēmumos ar augstu izaugsmes potenciālu.

Izaugsmes kapitāla fondi tiks finansēti no Eiropas Savienības struktūrfondu apakšaktivitātes „Ieguldījumu fonds investīcijām garantijās, paaugstināta riska aizdevumos, riska kapitāla fondos un cita veida finanšu instrumentos” ietvaros pieejamā finansējuma.

 

Lasīt vairāk:www.em.gov.lv

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *