Starptautiskās sadarbības programmas “ICP Forests” aktivitātes

No 2012.gada 28.maija līdz 2. jūnijam Varšavā un Belovežā norisinājās ICP Forests konference Monitoring European Forests: Detecting and Understanding Changes un ICP Forests ikgadējā tikšanās (28th Task Force Meeting). LVMI “Silava”, kas, sākot no šī gada, ir ICP Forests Nacionālais kontaktcentrs Latvijā, pasākumā pārstāvēja pētniece Zane Lībiete-Zālīte.

ICP Forests 28. ikgadējā sanāksme pirmo reizi tika organizēta saistīti ar starptautisku zinātnisku konferenci, kurā tika sniegti ziņojumi par dažādiem pētījumiem, kas tiek īstenoti, par pamatu izmantojot ICP Forests programmas ietvaros iegūtos monitoringa datus. Šāds pasākuma formāts tika izvēlēts, lai uzsvērtu ICP Forests nozīmi gan ilglaicīgā un sistemātiskā informācijas iegūšanā par mežā notiekošajiem procesiem saistībā ar atmosfēras piesārņojumu un klimata pārmaiņām, gan arī iegūto datu zinātniskā interpretācijā.

Konferences darbs bija organizēts trijās sesijās: I. Meža ekosistēmu reakcija uz biotiskiem un abiotiskiem faktoriem; II. Ogleklis un klimata pārmaiņas; III. Barības vielas un depozīcija. Pirmās sesijas ietvaros Z. Lībiete-Zālīte sniedza īso ziņojumu par tēmu „Priedes, egles un bērza defoliācijas izmaiņas Latvijā laikā un telpā”. Konferences noslēgumā zinātniskās komitejas priekšsēdētājs Marko Fereti uzsvēra, ka konference ir bijusi veiksmīga, ar intensīvu programmu un kvalitatīvām prezentācijām, un ieteica šādu pasākuma formātu izmantot arī nākamajās ikgadējās ICP Forests sanāksmēs. Uz konferences prezentācijām balstītas publikācijas būs iespējams iesniegt publicēšanai žurnāla Forest Ecology and Management speciālizlaidumā.

ICP Forests ikgadējā sanāksmē tika ziņots par projekta koordinācijas centra (PCC) aktivitātēm kopš iepriekšējās tikšanās, sniegta īsa informācija par iepriekšējos gados veiksmīgi īstenoto FutMon projektu. Ir sagatavotas un akceptētas divas jaunas rokasgrāmatas nodaļas, kas attiecas uz augsnes šķīdumu un zemsedzes augiem. Ir izveidota ICP Forests mājas lapa aptuveni ar 250 reģistrētiem lietotājiem, kam pieejama iekšējā informācija un publikācijas par monitoringa jautājumiem (www.icp-forests.net ).

Visu programmas ekspertu grupu vadītāji informēja par datu pārbaudēm un aktuālajiem pētījumiem, ko veic ekspertu grupu dalībnieki, izmantojot monitoringa datus, plānotajām publikācijām un sanāksmēm. Par iepriekšējā perioda aktivitātēm informēja arī citu ICP (ICP Vegetation un ICP Integrated Monitoring) vadītāji. Pasākuma ietvaros tika piedāvāta iespēja apmeklēt Belovežas gāršas dabas rezervāta stingrā režīma zonu, kā arī apsaimniekotos mežus nacionālā parka teritorijā. Ekskursiju laikā tika diskutēts par vairākiem nozīmīgiem jautājumiem: meža ekosistēmu dinamiku laikā un telpā, dabiskos procesus atdarinošu meža apsaimniekošanu, aktīvu dabas aizsardzības metožu priekšrocībām cilvēka ietekmētās ekosistēmās u.c.

 

Avots:www.silava.lv

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *