Jauna kārtība atmežošanas kompensācijas noteikšanai un atlīdzināšanai

Zemkopības ministrija (ZM) izstrādājusi noteikumu projektu “Atmežošanas kompensācijas noteikšanas kritēriji, aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtība”, ko šodien, 14.jūnijā, izsludināja valsts sekretāru sanāksmē. Noteikumu projekts paredz, ka kompensācija ir jāmaksā par šādām ar atmežošanu izraisītām negatīvām sekām: par oglekļa dioksīda (CO2) piesaistes potenciāla samazināšanos, par bioloģiskās daudzveidības samazināšanos un par vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslu un sanitāro aizsargjoslu funkciju kvalitātes samazināšanos.

Noteikumu projektā plānots, ka turpmāk atmežošanas kompensācijas apmērs (ko aprēķina, izmantojot projektā ietverto formulu) netiks diferencēts atkarībā no atmežojamā platībā esošās mežaudzes vecuma, jo atmežošanas negatīvā ietekme uz CO2 piesaistes potenciāla samazināšanos ir vienāda kā izcirtumā, tā pieaugušā mežaudzē. Tādēļ CO2 piesaistes potenciāla samazināšanos noteiks pēc meža augsnes auglību un mežaudzes produktivitāti raksturojošā meža tipa un meža atjaunošanas un kopšanas izmaksām.

Projekts paredz, ka CO2 piesaistes potenciāla samazināšanos var kompensēt, ieaudzējot mežu citā vietā (kompensējamo mežaudzi). Kompensējamās mežaudzes platībai jābūt vienādai ar atmežojamo platību vai lielākai, bet ne mazākai par 0,1 hektāru. Atmežojamajai platībai, kurai CO2 piesaistes potenciāla samazināšanās tiek kompensēta ar meža ieaudzēšanu citā vietā, valstij atlīdzināmo kompensācijas apmēru aprēķina, ņemot vērā mežsaimnieciskās darbības aprobežojumus un atmežošanas mērķi. Noteikumu projekts arī nosaka, kuras ieaudzētās mežaudzes ir atzīstamas par kompensēto mežaudzi šo noteikumu izpratnē.

Kompensācijas apmēru (tāpat kā līdz šim zaudējumus) aprēķinās Valsts meža dienests (VMD) – pēc pieprasījuma, ko saskaņā ar normatīvajiem aktiem par būvniecību, derīgo izrakteņu ieguvi vai lauksaimniecībā izmantojamās zemes ierīkošanu, iesniedz atbildīgā iestāde kā pamatojumu meža platības atmežošanai. Noteikumu projekts paredz noteikt arī, kāda informācija jāiesniedz, lai VMD kompensāciju aprēķinātu.

Grozījumi noteikumos stāsies spēkā pēc to apstiprināšanas valdībā un publicēšanas oficiālajā laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

 

Avots:www.zm.gov.lv

Papildus informācija:www.mk.gov.lv

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *