Jēkabpils koka dārza mājiņu ražotājam “Sēlijas mežs” pasūtījumu Eiropā pietiek

SIA “Sēlijas mežs” jau desmit gadus ražo dārza mā­jiņas Eiropas tirgum. Kamēr citi žēlojas par krīzes posto­šo ietekmi, “Sēlijas mežs” valdes priekšsēdētājs Imants Ņikitins teic, ka tā tieši nākusi par labu, jo pirktspēju daudzviet Eiropā tā neietekmēja, toties šeit kļuva lētāki izejmateriāli. 

Uzņēmums izgatavo ko­ka dārza mājiņas, brīvdienu mājiņas un garāžas, pēdējā laikā arī saunas. Tās nonāk veikalos Francijā, Vācijā, Nī­derlandē un pavisam maz paliek arī Latvijā. Tiek uzska­tīts, ka “Sēlijas mežs” veiks­mes stāsta atslēga ir spējā at­rast savu ražošanas nišu, kurā viņi ir profesionāļi, un radīt konkurētspējīgu un eksportspējīgu produktu.

SIA “Sēlijas mežs” ir dibi­nāta 1993. gadā. Uzņēmu­mā strādā 100 darbinieki, un pašlaik pasūtījumu pietiek, tāpēc visus pat nevar spēt veikt, taču dārza mājiņu ra­žošanā ir vērojama sezonali­tāte. I. Ņikitins skaidro, ka pa­rasti mazāk pasūtījumu ir no augusta, bet oktobrī pie­prasījums atgriežas. Tomēr tā, ka nebūtu pilnīgi nekā da­rāma, vēl neesot bijis, lai arī pasūtījumu skaits sarūk. Uzņēmumā ir ap 100 dažādu projektu vieglas konstrukcijas koka būvju, kuras projektējuši gan uz vietas, gan arī izgatavots pēc pa­sūtītāja projekta. – Jaudu mēs vēl varam kāpināt, bet patlaban ik mēnesi uz Eiro­pu nosūtām 10 – 15 kravas auto ar iepakotām, pilnībā nokomplektētām koka māji­ņām, – pastāsta uzņēmuma vadītājs.

Izejmateriālus – neēve­lētus egles koka dēļus uzņēmums pērk no partne­riem – “Stora Enco” Laun­kalnes ražotnes un “Gaujas koka” Gulbenes ražotnes. Sa­vukārt lielākais tirgus paš­laik ir tieši Francijā. Kon­taktus meklējām paši. Sāku­mā caur starpniekiem, bet nu jau iz­tiekam bez tiem. Sākumā Vā­cijas tirgum ražo­jām sa­ga­taves, bet šis tirgus kļuva pārāk lēts. Jāsaka, ka bija arī veiksmes faktors, jo tagad mums Parīzē ir savs cilvēks, kurš nodarbojas tikai ar mū­su mājām. Sākumā bija grūti atrast franču valo­das zinā­tā­ju, bet tagad esam atraduši francūzi, kurš runā angliski, – pastāsta I. Ņiki­tins.

“Sēlijas mežs” salieka­mās mājiņas, kuras var sa­montēt kā lego klucīšus, Francijā pārdod “Galec” vei­kalos, kas ir veikalu tīkls ar 400 veikaliem visā valstī, kā arī “System-U” veikalos. Kat­rā iepakojumā ir viss pare­dzētais mājiņai – skrūves, naglas, ar ko sastiprināt, lo­gi vai logu paketes, kas īpa­ši pieprasītas Vācijas tirgū, arī jumts, durvis, atslēgas un eņģes. I. Ņikitins stāsta, ka uz Vā­ciju un Holandi nereti nā­kas izgatavot lielāka izmēra mājiņas, kamēr uz Franciju pasūtījumi ir dažādi. Iepriekš šādi pasūtījumi gatavoti arī Norvēģijai. Šajā valstī vieglas konstrukcijas namiņi var būt līdz 10 m2. Ja tie ir lielāki, va­jadzīgas speciālas atļaujas. Viena no problēmām ir tā, ka no frančiem grūti sa­gaidīt naudu par pasūtījumu. Viņi uzskatot, ka mēnesi nokavēti rēķini nav nekas sevišķs, dažreiz naudas pār­skaitījumi kavējušies pat vēl ilgāk. Ja Parīzē mūsu ražo­tājiem nebūtu sava cilvēka, kurš nodarbojas ar atgādi­nāšanu, klātos daudz grū­tāk. Tas acīmredzot saistīts ar dienvidniekiem raksturīgo nesteidzīgumu. Dažkārt ga­do­ties tā, ka skolēnu brīv­dienās brīvs ir arī vecākiem, un tāpēc vienkārši neesot ne­viena, kurš varētu naudu pārskaitīt. Šādi gadījumi var sarežģīt nākamo pasūtījumu izpildi, tāpēc uzņēmumam ir svarīgi, lai tam būtu kredīt­līnija bankā.

Ražotnē puse strādājošo ir sievietes. Par darbinieku trūkumu I. Ņikitins nesū­dzas, vienīgi vajadzētu vēl kā­du galdnieku. Pēdējo četru gadu laikā uzņēmumā ticis ieguldīts jau ap pusmiljonu latu. Uzbū­vēts jauns angārs, iegādātas arī jaunas iekārtas un noasfaltēts laukums. Lai gan Eiro­pas fondu naudu piesaistīt modernizācijai plāns bijis, tomēr projektu konkursos esot pietrūcis veiksmes. Vēl būtu vajadzīgs rekonstruēt katlu­māju, taču patlaban to vēl ne­varot atļauties. Tāpat jā­sāk domāt par krāsošanas ie­kārtu iegādi, lai piedāvātu krāsotas dārza mājiņas, pēc kurām parādījies pieprasī­jums. Skaidas “Sēlijas mežs” pārdod SIA “Latgran”, kā arī izmanto uzņēmuma vajadzī­bām un ražo arī skaidu bri­ketes, taču pēdējā sezonā pie­prasījums bijis neliels gan pēc malkas, gan arī pēc bri­ketēm. Tāpat uzņēmums ir gatavs sniegt koksnes žāvē­šanas pakalpojumus.

 

Avots:www.bdaugava.lv

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *