Par Latvijas mežiem rūpēsies 109 jaunie meža speciālisti

Ceturtdien, 21.jūnijā izlaidumu svinēja 109 LLU Meža fakultātes (MF) beidzēji. Starp absolventiem bija vairāki stipendiju ieguvēji, LLU Studentu pašpārvaldes Goda biedrs un “Šalkones” seniore.

Meža fakultātes absolventi studijās sasnieguši augstus rezultātus un mācības spējuši veiksmīgi apvienot ar aktīvu sabiedrisko darbību gan savā fakultātē, gan universitātē, gan dažādās studentu organizācijās. Par to daudzi no viņiem saņēmuši dažādus apbalvojumus un stipendijas. Piemēram, absolventes Lāsma Bumbiere un Zanda Zvejniece saņēmušas Arvīda Kalniņa vārdisko stipendiju. Par labām sekmēm un pētījumiem meža ekonomikas jomā studiju programmas “Mežinženieris” absolventi Judīte Pētersone un Klāvs Ielejs šogad saņēma uzņēmuma “WESS mežam” vienreizējo stipendiju Ls 200 apmērā. Savukārt studiju programmas “Kokapstrāde” absolvents Juris Metums studiju laikā kļuvis par Kārļa Ulmaņa stipendiātu. Izlaidumā J.Metumam tika pasniegts arī LLU SP Goda raksts, kas apliecina, ka par ieguldīto darbu pašpārvaldes un universitātes attīstībā, kā arī visas Latvijas studentu labā viņam piešķirts LLU SP Goda biedra statuss.

Bakalaura studiju programmu “Mežzinātne“, iegūstot lauksaimniecības zinātņu bakalaura grādu mežzinātnē, šogad absolvējuši 20 studenti. Bakalaura studiju programmu “Mežinženieris” absolvējuši un inženierzinātņu profesionālo bakalaura grādu mežzinātnē ieguvuši 28 pilna laika un 16 nepilna laika studenti. Iegūstot inženierzinātņu profesionālo bakalaura grādu materiālzinātnē, bakalaura studiju programmu “Kokapstrāde” absolvējuši 12 studenti. Diplomi par bakalaura grāda iegūšanu izsniegti 11 nepilna laika studiju programmas “Darba aizsardzība un drošība” absolventiem. Iegūstot mežzinātņu maģistra grādu, MF šogad absolvējuši 6 studiju programmas “Koksnes materiāli un tehnoloģijas” studenti. Diplomus saņēmuši 10 studiju programmas “Meža ekonomika un politika” studenti. Maģistra grādu ieguvuši 2 studiju programmas “Meža ekoloģija un mežkopība” beidzēji.  Inženierzinātņu maģistra grādu mežzinātnē ieguvuši 4 studiju programmas “Meža darbi un tehnika” absolventi.

 

Avots:www.mf.llu.lv

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *