Latvijas mežzinātnes dienas pulcē vairāk kā 60 nozares interesentus

Turpinot 2012. gadā iesākto, Latvijas Valsts mežzinātnes institūts “Silava”, šoreiz sadarbībā ar Meža pētīšanas staciju un akciju sabiedrību “Latvijas valsts meži”, aicināja meža nozares dalībniekus apmeklēt mežzinātnes dienas Meža pētīšanas stacijas Kalsnavas un Mežoles mežu novados, kā arī ilglaicīgajos izpētes parauglaukumos Gulbenes apkārtnes mežos. Mežzinātnes dienu programmā bija iekļauts arī inovatīvās Strenču kokaudzētavas apmeklējums.

Mežzinātnes dienu ietvaros to dalībnieki LVMI “Silava” pētnieku Pētera Zālīša, Dagnijas Lazdiņas un Zanes Lībietes-Zālītes vadībā apmeklēja Vesetnieku meža ekoloģisko stacionāru, nostiprinot zināšanas Latvijas mežu pārpurvošanās un tās risinājumu aspektā un diskutējot par egļu mežu audzēšanas problemātiku Latvijā. Vesetniekos meža nozares interesenti iepazinās ar aktuālajiem pētījumiem mežsaimnieciskās darbības ietekmes uz vidi novērtēšanā.

Par vēsturiskajiem un aktuālajiem pētījumiem mežizstrādes procesu modelēšanā, meža fitopatoloģijā un meža selekcijā informēja LVMI “Silava” pētnieki Valentīns Lazdāns, Tālis Gaitnieks, Arnis Gailis un Āris Jansons.

Otrā mežzinātnes diena sākās Gulbenes apkārtnes mežos Austrumvidzemes mežsaimniecībā, kur kopš 1991. gada turpinās pētījumi par intensīvi audzētu bērzu jaunaudžu augšanas gaitu. LVMI “Silava” pētnieki Jurģis Jansons un Pēteris Zālītis uzsvēra jaunaudžu kopšanu kā aktīvu eksperimentu un unikālu meža audzēšanas pieeju. Mežzinātnes diena turpinājās Mežoles mežu novadā, kurā pētnieks Arnis Gailis iepazīstināja dalībniekus ar parastā ozola provenienču stādījumu, bet pētnieks Jānis Donis – ar aktuālajām atziņām nekailciršu meža apsaimniekošanas aspektā, tostarp, bijušā Mežoles demonstrējumu projekta rezultātu izmantošanas iespējām lēmumu pieņemšanā.

Semināra dalībnieki uzsvēra ilglaicīgo mežzinātnes objektu nozīmību, īpaši iespējas tos izmantot risinājumu meklēšanai mūslaiku aktualitātēm saistībā ar pētījumu turpināšanu un jaunu eksperimentu ierīkošanu, kā arī nepieciešamību ar tiem iepazīstināt nozares izglītības procesā.

 

Avots:www.silava.lv

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *