Diskutē par privātās mežsaimniecības aktuālākajiem jautājumiem

Oktobrī Krimuldā notika Latvijas Meža īpašnieku biedrības rīkots seminārs reģionālajām meža īpašnieku apvienībām ar mērķi dalīties pieredzē par apvienību darbību un attīstību, izdiskutēt privātās mežsaimniecības aktuālos jautājumus, kā arī nodefinēt, kādi pasākumi būtu jāatbalsta, lai privātā mežsaimniecībā nākotnē būtu produktīvāka un rentablāka.

Semināra gaitā dalībnieki iepazīstināja ar apvienību attīstību pēdējo 2,5 gadu laikā, kopš pēdējās apvienību sanāksmes 2010.gada pavasarī. Biedrību pārstāvji informēja, ka pēdējos gados meža īpašnieki ir aktīvāki īstenojot atbalsta pasākumus jaunaudžu kopšanā. Dažas MĪA veiksmīgi izmanto portālu cirsmuizsoles.lv, lai piedāvātu savu klientu cirsmu izsolē, tādējādi saņemot pēc iespējas labāku cenu par savu cirsmu. Par problēmām runājot, apvienību pārstāvji min meža īpašnieku nepilnīgās zināšanas par sava īpašuma vērtību, par efektīvu meža apsaimniekošanu un neuzticēšanos profesionālām organizācijām.

Diskutējot par aktivitāti atbalsta pasākumu īstenošanā, kā kavējošais faktors tika minēta gan meža īpašnieku neieinteresētība, gan arī viņu nevēlēšanās nodarboties ar formalitāšu kārtošanu, lai pieteiktos uz atbalstu. Piemēram, pēc veiktajiem aprēķiniem meža īpašnieki izmanto tikai pavisam nelielu daļu no pieejamā atbalsta pasākumam mazvērtīgu audžu nomaiņai. Semināra dalībnieki skaidro, ka meža īpašnieki, izvērtējot ieguldāmo darbu projekta sagatavošanā, meža stādmateriālu iegādē un stādīšanā, kā arī riskus, kas saistīti ar meža ieaudzēšanu, nevēlas uzņemties atbildību par riskiem, ko ietver, piemēram, iestādītās audzes neieaugšana vai nokalšana. Veiksmīgākai privātās mežsaimniecības attīstībai nākotnē semināra dalībnieki noformulēja pasākumus, kas veicinātu produktīvāku un rentablāku privāto mežu apsaimniekošanu. Kā svarīgākie tika minēti atbalsts jaunaudžu kopšanai, kvalitatīva stādāmā materiāla izmantošana meža atjaunošanā, atbalsts meliorācijas sistēmu rekonstrukcijai un meža ceļu būvei, neproduktīvu audžu nomaiņai un atbalsts kurināmā ražošanai no cirsmu atliekām.

 

Raksts:”Seminārs reģionālajām meža īpašnieku apvienībām”, Latvijas Meža īpašnieku biedrība, publ. 01.11.2012

Avots:www.mezaipasnieki.lv

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *