Baltkrievijā plānots palielināt šķeldu ražošanas jaudas par 50%

Uz šodienu Baltkrievijas mežsaimniecības ministrijas pārvaldībā darbojas 45 kurināmo koksnes šķeldu ražotnes, kuru kopējā jauda ir viens miljons kubikmetru gadā. Izveidojot papildus ražotnes, līdz 2016.gadam saražojamo šķeldu apjomu plānots palielināt par 50% līdz 1,5 miljoniem kubikmetru gadā. Nepieciešamā infrastruktūra, kas paredz ik gadu palielināt jaudas nepieciešamo izejvielu ieguvei, ražošanai un gatavās produkcijas piegādei, jau ir izveidota. Izstrādātas arī programmas, lai ar koksnes kurināmo tiktu nodrošināti gan esošie, gan topošie energoavoti. Plašākas kļūst darbojošās un tiek veidotas papildus apakšstruktūras. Tāpat tiek piesaistītas investīcijas meža tehnikas, mašīnu un mehānismu iegādei.

Enerģijas ražotājus un valsts iedzīvotājus Baltkrievijas mežsaimniecības nodrošina arī ar malku. Turpmākai sabiedrības nodrošināšanai ar vietējo biokurināmo izveidota droši funkcionējoša koksnes kurināmā piegādes sistēma, saskaņā ar ko uzkrājumi valsts mežsaimniecībās, mežizstrādes un kokapstrādes organizācijās  tiks veidoti iepirkumu ceļā, kā arī pašu veikto darbību gaitā, t.sk., veicot kopšanas cirtes.

Lai ar koksnes kurināmā apgādi nodrošinātu topošās un projektētās energostacijas, pa gadiem noteikti gan paredzētie šķeldu ražošanas apjomi, gan potenciālais šī biokurināmā patēriņš. Ekonomiski iespējamais kurināmās koksnes potenciāls siltuma un elektroenerģijas ražošanai 2015.gadā ļaus sagatavot koksnes kurināmo vismaz 10,56 miljonu kubikmetru apjomā. 2011.gadā visu veidu cirtēs mežsaimniecības sagatavoja 4,7 miljonus kubikmetru enerģētiskās koksnes (malku un šķeldu). Nepārtrauktas kurināmā piegādes mazajām termoelektrostacijām, ko paredz īstenotās valsts programmas, tiks realizētas saskaņā ar katrai šādai termoelektrostacijai individuāli izstrādātu projektu, kur veiktie aprēķini ļaus noteikt gan optimālo kurināmā veidu, gan tā cenu, maksimālo ekonomisko ieguves rādiusu un piegādi, potenciālos piegādātājus, nepieciešamos investīciju apjomus un iespējamos finansējuma avotus iecerēto projektu realizēšanai.

Projektos, kuru īstenošanas mērķis ir nepieciešamo koksnes izejvielu uzkrājumu veidošana ziemas periodam un kvalitatīvo īpašību paaugstināšana, būs paredzēta speciālu laukumu izveide. Šajos laukumos visu gadu tiks veikta resursu iepirkšana, uzglabāšana un uzkrājumu veidošana, ļaujot nodrošināt nemainīgu enerģētiskās koksnes  pieejamību un nepārtrauktu tās piegādātāju noslodzi.

 

Raksts:”Лесхозы Беларуси планируют увеличить выпуск щепы к 2016 году на 50%”, ОАО “Белорусская универсальная товарная биржа”, publ. 29.10.2012

Avots:www.butb.by

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *