Rosināts ierobežot no pārtikas kultūraugiem ražotas biodegvielas izmantojumu

Biodegvielas tirgum paplašinoties, kļuvis skaidrs, ka ne visi biodegvielas veidi ir vienādi – ietekme uz siltumnīcefekta gāzu emisijām no zemes izmantojuma pasaules mērogā atšķiras. Jaunākie zinātniskie pētījumi apliecina: ja aprēķinos ņem vērā netiešās zemes izmantojuma izmaiņas, piemēram, gadījumos, kad biodegvielas ražošanas dēļ pārtikas vai barības ražošana pārvietojas uz lauksaimniecībā līdz šim neizmantotu zemi, teiksim, meža vietā, dažu biodegvielas veidu izraisītās siltumnīcefekta gāzu emisijas neatšķiras no fosilā kurināmā, ko tie aizstāj.

Tāpēc Eiropas Komisija 17.oktobrī publiskoja priekšlikumu, ar kuru paredzēts ierobežot zemes pārveidi, ko izraisa biodegvielas ražošana, un panākt to, ka ES izmantotā biodegviela mazāk kaitē klimatam. No pārtikas kultūraugiem ražotas biodegvielas izmantojums, lai izpildītu 10 % atjaunojamās enerģijas mērķi, nedrīkstēs pārsniegt 5 %. Ierobežojuma mērķis ir stimulēt alternatīvas biodegvielas attīstību, tā saukto otro paaudzi, ko ražo no nepārtikas izejvielām, piemēram, atkritumiem vai salmiem, un kas emitē ievērojami mazāk siltumnīcefekta gāzu nekā fosilais kurināmais un neatstāj tiešu ietekmi uz pārtikas ražošanu pasaulē.

 

Raksts:”Jauns Komisijas priekšlikums, kura mērķis ir samazināt biodegvielas ražošanas ietekmi uz klimatu”, Europe Direct, publ. 17.10.2012.

Lasīt vairāk:http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1112_lv.htm

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *