Vieslekcijā informē par valsts mežu apsaimniekošanu Latvijā un Eiropā

12. decembrī LLU Meža fakultātē viesojās AS “Latvijas valsts meži” stratēģiskās attīstības vadītājs Mārtiņš Gaigals. LVM pārstāvis raksturoja Meža nozari kopumā, prezentācijā iekļaujot svarīgus jautājumus par Latvijas meža resursiem un to pieejamību, mašinizētās mežizstrādes attīstību, ilgtspējīgām darba vietām, kā arī veicot nelielu ieskatu Eiropas valsts mežu apsaimniekošanā.

Pēdējo desmit gadu laikā būtiski izmainījās meža struktūra, mazo platību (līdz 10 ha) īpatsvaram samazinoties uz pusi un tādā pat mērā palielinoties lielajām īpašuma platībām (virs 100 ha). Lai sasniegtu augstāku pievienoto vērtību, ir svarīgi – vel vairāk samazināt neapstrādāto kokmateriālu eksportu un palielināt tālākapstrādes produktu īpatsvaru. Stratēģiskās attīstības vadītājs uzsvēra uzņēmuma stabilizējošo lomu no koksnes resursu pieejamības viedokļa, kas ir sevišķi izpaudies kopš 2009. gada, kā arī to, ka mežsaimniecības sektorā tiek piedāvātas ilgtspējīgas darba vietas, kuras ir pievilcīgas, ar progresīvu darba veikšanas veidu un labu atalgojumu.

Pēc EUROSTAT datiem, lielākajā daļā Eiropas valstu kokrūpniecība nav sasniegusi pirmskrīzes līmeni, atšķirībā no Latvijas, kurā ir izteikta palielinājuma tendence. Laikā kopš 2003. gada krasi palielinājusies mašinizētā mežizstrāde, maz mehanizētajiem darbiem atstājot tikai nelielu daļu no kopajoma. Viens meža mašīnu komplekts gadā saražo ap 90 tūkst. m3 kokmateriālu. Meža mašīnas AS “LVM”  nepieder, šis pakalpojums tiek pirkts no uzņēmējiem, līdz ar to radot papildus darba vietas, kuras tiek vienmērīgi piedāvātas visā Latvijas teritorijā.

Uzņēmumā kopš 2008. gada tiek izmantota un dod arvien labākus rezultātus šāda metode – komunikācija gan ar meža īpašniekiem, gan sabiedrību kopumā. Labu pieredzi var aizgūt no Skandināvijas mežu apsaimniekotājiem, un īpaši laba sadarbība ir izveidojusies ar METSÄHALLITUS.

Turpmākai attīstībai paredzēts pievērsties jaunāko tehnoloģisko risinājumu ieviešanai, īpaši pārmitriem mežiem piemērotām meža mašīnām. Otrs attīstības virziens ir lietkoksnes kvalitātei neatbilstošās koksnes lietderīgai izmantošanai, pašlaik to zināmā mērā bremzē nepietiekami attīstīta koksnes ķīmiskā pārstrāde Latvijā. Šajā ziņā labi rezultāti sasniegti Zviedrijā biodegvielas ražošanai, izmantojot talleļļas.

Attīstību lielā mērā veicina sadarbība ar valstīm, kuras apvienojušās apvienībā EUSTAFOR, kur kopumā tekošais pieaugums līdzinās 205 milj.m3 un ciršanas apjoms – 115 milj.m3.

Nobeigumā M.Gaigals uzsvēra, ka meža nozares nākotne ir koksnes izmantošanā, sadarbojoties ar citām nozarēm, un konkurētspējīgu produktu ražošanā.

 

Raksts:”Vieslekcijā runā par valsts mežu apsaimniekošanu Latvijā un Eiropā”, Jeļena Rūba, publ. 14.12.2012.

Avots: http://www.mf.llu.lv/?fid=697

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *