Gada noslēgumā apstrādes rūpniecības nozare turpinājusi uzrādīt pieaugumu

Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes datiem apstrādes rūpniecības saražotās produkcijas apjoms 2012. gada novembrī pieaudzis par 3.5% (pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem). Tādējādi gada pieauguma temps 2012. gada novembrī bija 7.9%. Šāds pieaugums gada noslēgumā jau kārtējo reizi apliecina Latvijas apstrādes rūpniecības nozares spēju pārsteigt – neskatoties uz nelabvēlīgajām norisēm ārējos tirgos, apstrādes rūpniecības nozare ir spējusi uzrādīt būtisku pieaugumu.

Būtisku devumu apstrādes rūpniecības izaugsmē mēneša griezumā sniedza saražoto kokmateriālu apjomu (izņemot mēbeles) pieaugums par 4.7%, metālu ražošanā – par 6.0%, gatavo metālizstrādājumu ražošanā – par 8.8%, kā arī būvmateriālu ražošanā – par 19.7%. Ja svārstības abās metālu apakšnozarēs jau ir pierastas, tad kokmateriālu ražošanas atdzīvošanās novembrī ir bijusi nedaudz negaidīta.

Apstrādes rūpniecības turpmāko attīstību noteiks vairāki faktori. Gaidāms pakāpenisks iekšzemes pieprasījuma pieaugums, kas visvairāk ietekmēs tās apstrādes rūpniecības nozares, kuru galvenais realizācijas tirgus ir iekšzemē. Attiecībā uz ārējo pieprasījumu ir minami divi apstākļi – kopējā ekonomiskā konjunktūra un katrai apstrādes rūpniecības apakšnozarei specifiskie pieprasījuma un piedāvājumu apstākļi. Tomēr, lai arī Latvijas rūpnieki pēdējo gadu laikā ir paplašinājuši savus realizācijas tirgus, Eiropa joprojām ir tas tirgus, kas mūs ietekmē visvairāk, un diemžēl Eiropas rādītāji pagaidām neuzrāda būtisku situācijas uzlabojumu.

Ja raugās uz Latvijas apstrādes rūpniecību pa apakšnozarēm, tad redzamas dažādas iezīmes. Kokrūpniecībā tuvākajā laikā lielākais izaicinājums būs izejmateriālu trūkums, ko nosaka nelabvēlīgā cenu situācija ar privāto mežu īpašniekiem. Būvmateriālu ražotāju izaugsmi, visticamāk, ierobežos prognozējamais būvniecības nozares pieaugumu tempu samazinājums. Savukārt metālu un metālizstrādājumu ražotājus ierobežos galvenokārt situācija ārējos tirgos – Eiropas būvniecības un automobiļu tirgi neuzrāda būtiskas atkopšanās pazīmes. Kopumā gaidāms, ka 2012. gadā apstrādes rūpniecības saražotā produkcijas apjoms būs pieaudzis par aptuveni 10%. Savukārt 2013. gadā pieauguma tempi būtiski mazināsies gan jau augsto sasniegto apjomu dēļ 2012. gadā, gan dažādu iepriekš minēto ierobežojošo faktoru dēļ. Sagaidāms, ka apstrādes rūpniecība 2013. gadā varētu augt aptuveni 4 – 6% robežās, situācijai krasi atšķiroties pa nozarēm. Tomēr jāpatur prātā, ka arī iepriekšējos gados apstrādes rūpniecība ir spējusi pārsteigt un uzrādīt labākus rezultātus, nekā no tās gaida. Arī patlaban realizācijas sākumposmā ir vairāki investīciju projekti, kas teorētiski var būtiski palielināt visas nozares kopējo izlaidi, turklāt vēl vairāk diversificējot to. Tāpēc nebūs liels pārsteigums, ja arī 2013. gada beigās apstrādes rūpniecības sasniegtie rezultāti būs pārspējuši pašreizējās prognozes.

 

Raksts: “Apstrādes rūpniecība turpina pārsteigt”, Latvijas Bankas ekonomists Igors Kasjanovs, publ. 03.01.2013.

Avots: www.makroekonomika.lv

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *