Meža nozares attīstībai no valsts budžeta 2013.gadā tiks atvēlēti 127 050 latu

Saskaņā ar noteikumiem par valsts atbalsta piešķiršanas kārtību meža nozares attīstībai 2013.gadā, no Zemkopības ministrijas budžeta programmas 24.00.00 “Meža resursu ilgtspējības saglabāšana” apakšprogrammā 24.02.00 “Valsts atbalsta pasākumi meža nozarē” Meža attīstības fondam paredzētajiem līdzekļiem nozares attīstībai 2013.gadā tiks atvēlēti 127 050 latu (pērn – 99 916 latu).

Atbalsts 71 150 latu apmērā piešķirts šādu meža nozares atbalsta un attīstības sabiedrības informēšanas un izglītošanas programmu un projektu finansēšanai:

  • meža nozares gada balvas “Zelta čiekurs” pasniegšanas pasākuma norises nodrošināšanai;
  • izstādes “Iepazīsties-Koks!” nodrošinājumam – 12 000 latu;
  • skolu jaunatnes izglītošanas pasākumam “Konkurss “Mūsu mazais pārgājiens”” – 13 000 latu;
  • kooperatīvās meža apsaimniekošanas plāna izstrādei – 10 000 latu;
  • un pasākuma “Meža dienas 2013” norises nodrošināšanai – 15 000 latu.

Zinātniskās izpētes projektu finansēšanai no valsts budžeta 2013.gadā tiks atvēlēti 55 000 latu:

  • uzsāktā ilgtermiņa izpētes projekta “Latvijas meža resursu ilgtspējīgas, ekonomiski pamatotas izmantošanas un prognozēšanas modeļu izstrāde” uzdevumu izpildei – 40 000 latu apmērā Latvijas Valsts mežzinātnes institūtam “Silava”;
  • izpētes projektiem fonda padomes definētajās jomās – 15 000 latu;
  • un 900 latu ekspertiem par projektu iesniegumu un izpildes pārskatu vērtēšanu.

Meža nozares attīstībai paredzētais atbalsts nodrošinās iespēju veikt zinātniskos pētījumus un īstenot attīstības projektus, tādējādi veicinot nozarei pieejamo resursu un produktu kvalitatīvas un efektīvas izmantošanas iespējas. Savukārt, izmantojot iegūtās zinātniskās atziņas, tiks radīti nozares produkti ar palielinātu pievienoto vērtību, kas sniedz ekonomiski lielāku ieguldījumu tautsaimniecībā.

 

Raksts: “Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība meža nozares attīstībai 2013.gadā”, Zemkopības ministrija, skatīts 07.01.2013.

Avots:http://www.zm.gov.lv/doc_upl/ZMNot_atbalsts_030113.pdf

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *