Šogad par MSAF darbības prioritātēm noteikts medījamo dzīvnieku monitorings

Pieteikumus Medību saimniecības attīstības fonda (MSAF) finansējumam Zemkopības ministrijā var iesniegt līdz rītdienai. Arī šogad kopējais fonda finansējuma apjoms ir 99 532 lati. Tomēr tā ir tikai daļa no līdzekļiem, kas tam pienākas saskaņā ar Medību likumu.

Pērn no iesniegtajiem 18 projektiem atbalstu guva 13, lielāko daļu finansējuma saņēma zinātniskās izpētes pieteikumi, kam piešķirti 46% no pieejamiem līdzekļiem. Kā stāsta viens no MSAF padomes locekļiem ZM Meža departamenta direktors Arvīds Ozols, par pamatu lēmuma pieņemšanai tiek ņemts konsultatīvās padomes ieteikums. Šogad fonda padomes lēmumu par līdzekļu piešķiršanu A. Ozols sola martā, kad varētu noslēgt arī līgumus ar atbalstīto projektu iesniedzējiem.

Medību saimniecības attīstības fonda līdzekļu avotus un to izlietojumu nosaka Medību likums. Šogad par fonda darbības prioritātēm noteikts medījamo dzīvnieku monitorings (ilgtermiņa zinātniskā izpēte), lai iegūtu informāciju par dzīvnieku populāciju stāvokli un izmaiņām, kas radušās cilvēka darbības vai dabisko procesu ietekmē, un populāciju papildu aizsardzības pasākumi; pētījumi par maksimāli pieļaujamo medījamo dzīvnieku blīvumu un minimālo jeb kritisko populācijas lielumu, kā arī izpēte par medību un medību ierobežojumu ietekmi uz savvaļas dzīvnieku populācijām; medību saimniecības aktualitāšu atspoguļošana masu medijos, izstāžu un citu izglītojošu pasākumu organizēšana par medību tēmu; līdzdalība starptautiskajās medību organizācijās.

Medību saimniecības attīstības fonda finansētie projekti 2012.gadā:

 • Maksimāli pieļaujamais medījamo dzīvnieku populāciju blīvums;
 • Lielo plēsēju populāciju stāvokļa izmaiņas medību ietekmē;
 • Ligzdojošo un nomedīto ūdensputnu izpēte;
 • Medību trofeju vērtēšana, atbalsts reģionālo medību;
 • Trofeju izstāžu organizēšanai un medību trofeju apkopošana;
 • Ikmēneša televīzijas raidījumu cikls “Uz meža takas”;
 • Mednieku izglītošana mednieku festivāla “Minhauzens 2012” ietvaros;
 • Mednieku izglītošana, medību popularizēšana un mednieku interešu pārstāvniecība;
 • Latvijas jauno mednieku nometne “Vanaga acs”;
 • Mednieku – medību suņu īpašnieku izglītošana un šķirnes medību suņu apmācība, popularizējot medības ar suņiem;
 • Žurnāla “Medības. Makšķerēšana. Daba” pārstāvja dalība 6. starptautiskajā bebru simpozijā Horvātijā;
 • Latvijas mednieku interešu pārstāvniecība starptautiskajās nevalstiskajās medību organizācijās.

 

Raksts: “Uzraudzīs medījamos dzīvniekus”, Ilze Pētersone, publ. 17.01.2013

Avots: Laikraksts “Latvijas Avīze” (Nr.12/4703)

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *