Būtiski pieaugusi Latvijas mežzinātnes konkurētspēja Latvijas zinātnes telpā

2012. gada nogalē Latvijā notika Latvijas Zinātnes padomes organizētais pieteikumu konkurss fundamentālo pētījumu jeb t.s. grantu projektu īstenošanai. Šajā reizē grantu piešķiršanas nosacījumi tika būtiski mainīti – uz pieejamo finansējumu varēja pretendēt projektu pieteikumi, kuri ieguva augstu novērtējumu starptautiskā ekspertīzē. Iepriekš grantu finansējuma sadale bija savādāka – Latvijas mežzinātnei pagājušā gadsimta 90.to gadu I pusē bija iedalīta finanšu “kvota”, kura bija nemainīga un tika sadalīta visiem projektu pieteicējiem.

Starptautisko ekspertu vērtētā grantu konkursa rezultātā LVMI Silava šogad noslēdzis līgumus par 3 fundamentālo pētījumu īstenošanu. Mežzinātnei pieejamais finansējums, nemainoties kopējam valsti pieejamajam zinātnes finansējumam, palielinājies 2,6 reizes. Turpmākos 4 gadus LVMI Silava īstenos sekojošus Latvijas zinātnes padomes grantu projektus fundamentālo pētījumu jomās:

  • Parastās priedes (Pinus sylvestris L.) molekulārās rezistences mehānismu izpēte (vadītājs-LVMI Silava vadošais pētnieks Dr. Dainis Ruņģis);
  • Heterobasidion spp. izraisītās sakņu trupes ierobežošana, izmantojot Phlebiopsis gigantea – izolātu bioloģiskās aizsardzības efektivitāti ietekmējošo faktoru izvērtējums (vadītājs-LVMI Silava vadošais pētnieks Dr. Tālis Gaitnieks);
  • Meža koku adaptācijas potenciāls un tā paaugstināšanas iespējas (vadītāji-LVMI Silava vadošie pētnieki Dr. Āris Jansons un Dr. Jānis Ozoliņš).

Grantu projektu apraksti publicēti LVMI Silava mājas lapā ‘www.silava.lv‘ sadaļā “Pētījumi”. Kopējais Latvijā īstenoto grantu projektu saraksts atrodams Latvijas Zinātnes padomes mājas lapā ‘www.lzp.lv‘ sadaļā “Projekti”.

Kā atzīst LVMI “Silava” direktors Dr. Jurģis Jansons, veiksme grantu konkursā priecē. Lai gan grantu finansējums nav liels, konkurss pierādīja Latvijas mežzinātnes konkurētspēju vispārējā Latvijas zinātnes telpā.

 

Raksts: “Būtiski pieaugusi Latvijas mežzinātnes konkurētspēja Latvijas zinātnes telpā”, LVMI “Silava”, publ. 04.04.2013

Avots: http://www.silava.lv/73/section.aspx/293

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *