Meža īpašnieki aicināti pieteikties NATURA 2000 finansējuma saņemšanai

Meža konsultāciju pakalpojumu centrs informē, ka meža īpašniekiem ir iespēja  pieteikties Eiropas Savienības finansējuma saņemšanai par meža platībām, kas iekļautas NATURA 2000 teritorijā, un šogad atbalsta apmērs par 1 ha meža zemes palielināts no EUR 60 uz EUR 80.

“Natura 2000 maksājumus” (meža īpašniekiem) var saņemt par meža zemju (izņemot purvus) platībām, kuras atrodas Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) sarakstā saskaņā ar likumu “Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” un kurās saskaņā ar normatīvajiem aktiem par īpaši aizsargājamo dabas teritoriju aizsardzību un izmantošanu vai sugu un biotopu aizsardzību uz kārtējā gada 1.aprīlī ir spēkā kāds no sekojošiem saimnieciskās darbības ierobežojumiem: aizliegta mežsaimnieciskā darbība; aizliegta galvenā cirte un kopšanas cirte; aizliegta galvenā cirte; aizliegta kailcirte.

Lai saņemtu atbalstu “NATURA 2000 maksājumi (meža īpašniekiem)”, Lauku atbalsta dienestā līdz 2013.gada 15.maijam jāiesniedz:

  • “Platību maksājumu iesniegums 2011.gadā” (ja pretendents piesakās tikai uz NIM atbalstu, tad Iesniegumam jāaizpilda A un E sadaļa.);
  • “Atbalsta iesniegums „NATURA 2000″ maksājumiem (meža īpašniekiem) 2011.gadā”, norādot atbalstam pieteikto meža zemju kadastra numurus;
  • Valsts zemes dienesta izsniegtā Zemes robežu plāna kopija un meža zemju plāna kopija (ar zemes vienības apzīmējumu), kurā atzīmētas atbalstam pieteiktās meža zemju platības.

Ar konsultāciju sniegšanu, projektam nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu un praktisko darbu veikšanu meža īpašumā, nodarbojas arī Meža konsultāciju pakalpojumu centra darbinieki visos Latvijas reģionos.

 

Raksts: “Meža konsultāciju pakalpojumu centrs aicina meža īpašniekus pieteikties NATURA 2000 finansējuma saņemšanai”, MKPC, publ. 12.04.2013

Avots:www.mkpc.llkc.lv

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *