Meža koku sēklu plantāciju apsaimniekošanas konferences rezultāti

LVMI “Silava” sadarbībā ar AS “Latvijas valsts meži” šā gada 5. aprīlī Rīgā organizēja starptautisku zinātnisku konferenci “Meža koku sēklu plantāciju apsaimniekošana Baltijas jūras reģiona valstīs – ierīkošana, kopšana, atzarošana, aizsardzība un ražības veicināšana” (Improving seed production from forest seed orchards in the Baltic sea region countries – establishment, management, flowering stimulation and protection), pulcējot zinātniekus un praktiķus no septiņām Baltijas jūras reģiona valstīm (Igaunijas, Latvijas, Lietuvas, Polijas, Vācijas, Somijas un Zviedrijas). Pieredzē par sēklu plantāciju ierīkošanas un apsaimniekošanas metodēm, to lomu augstvērtīga meža reproduktīvā materiāla nodrošināšanā, līdz ar to arī nākamo meža paaudžu vitalitātē un produktivitātē, dalījās 94 delegāti.

Konferences dalībnieku diskusijās un prezentācijās paustās atziņas liecina, ka:

  • sēklu plantācijas nodrošina meža selekcijas rezultātu praktisku izmantošanu;
  • sēklu plantāciju ierīkošana un apsaimniekošanas organizējama kontekstā ar selekcijas ciklu, nepārtraukti nodrošinot augstvērtīgāko pieejamo ģenētisko materiālu stādu audzēšanai;
  • investīcijas meža selekcijā un sēklu plantāciju apsaimniekošanā nodrošina būtisku mežaudžu produktivitātes kāpumu, kas var tikt izmantots kā bāze finansiāliem aprēķiniem – sēklu plantācijas nav vērtējamas kā atsevišķs investīciju objekts, kura peļņu jānodrošina sēklu ieguvei;
  • sēklu plantāciju sēklu materiāla ģenētiskā daudzveidība ir pietiekamam audžu noturības nodrošināšanai;
  • vairākumā valstu plašāk izplatītajām koku sugām praksē netiek izmantots kategorijas „ieguves vieta zināma” reproduktīvais materiāls un pakāpeniski notiek parēja tikai uz augstāko kategoriju („uzlabots” un „pārāks”) materiāla izmantošanu;
  • iespējami ātru sēklu plantācijas ražošanas sākumu un augstu sēklu ražu iespējams panākt, investējot ražības vecināšanas pasākumos un integrētā augu aizsardzībā.

 

Raksts: “Meža koku sēklu plantāciju apsaimniekošanas konference”, LVMI “Silava”, publ. 17.04.2013

Avots: www.silava.lv

Konferences programma, prezentāciju kopsavilkumi un dalībnieki

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *