Meža nozare saista jauniešus, darba devējus – topošie speciālisti

Meža nozare ir viens no spēcīgākajiem Latvijas tautsaimniecības balstiem. Tajā kopumā darbojas vairāk nekā 2500 dažādu uzņēmumu. Gan darba devēji, gan mācību iestādes uzsver – pieprasījums pēc speciālistiem ir gana liels, turklāt visi ir vienisprātis, ka mežus nevar kopt un apsaimniekot personāls bez zināšanām nozarē.

Viena no mācību iestādēm Latvijā, kas sagatavo ar mežsaimniecību saistītus speciālistus, ir Ogres valsts tehnikums. Mācību iestāde savā audzēkņu pulkā aicina gan jauniešus ar pamatizglītību, gan vidējo izglītību. Tehnikums 9. klašu absolventiem piedāvā četrus gadus ilgas mācības ar iespēju iegūt mežsaimniecības tehniķa, meža mašīnu operatora vai meža mašīnu mehāniķa kvalifikāciju. Par meža mašīnu operatoru var izglītoties arī personas, kam kabatā jau ir vidusskolas atestāts. Viņiem mācības ilgst 1,5 gadu. Tehnikuma direktores vietniece kvalitātes un attīstības jomā Baiba Liepiņa stāsta, ka jauniešiem ir interese par visām mežsaimniecības izglītības programmām, taču vislielākais konkurss ir meža mašīnu operatoriem. Šobrīd visas minētās programmas apgūst 325 audzēkņi. Mācību iestādes Mežsaimniecības un kokizstrādājumu izgatavošanas programmu nodaļas vadītājs Artūrs Cīrulis ir gandarīts, ka zinošu speciālistu sagatavošanā aktīvi iesaistās arī darba devēji. Sadarbībā ar darba devējiem tiek optimizētas mācību programmas, ieviesti jauninājumi, perspektīvās apmācību metodes un tehniskie līdzekļi. Tiek nopietni strādāts pie apmācību moduļu sistēmas ieviešanas un izstrādāšanas.

A. Cīruļa novērojumi liecina – ja jaunieši sekmīgi nokārto valsts kvalifikācijas eksāmenus, darba atrašana nesagādā lielas grūtības, it sevišķi, ja prakses laikā jaunietis ir ieinteresējis darba devēju un tas viņam piedāvājis uzsākt pastāvīgas darba attiecības. Pieprasījuma trūkumu pēc sagatavotajiem speciālistiem neizjūt arī Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) Meža fakultāte, kur ir iespējams apgūt ar meža nozari saistītas profesijas visos studiju līmeņos. «Gandrīz visiem jaunajiem speciālistiem ir iespēja dabūt darbu kādā no nozares uzņēmumiem. Īpaši pieprasīti ir kokapstrādes speciālisti. Pēc mūsu vērtējuma, 80% absolventu turpina darba gaitas nozarē,» informē Meža fakultātes dekāns Dagnis Dubrovskis. Viņš stāsta, ka patlaban mežsaimniecību studē 351 students, kokapstrādi 143, darba aizsardzību un drošību apgūst 49 studenti. Meža fakultātē izglītojas arī 57 maģistranti.

Par to, cik pretimnākošs jauniešiem prakses un darba vietu piedāvāšanā ir uzņēmums AS «Latvijas valsts meži», stāsta LVM Personāla vadības daļas vadītāja Ligita Pundiņa: «Latvijas valsts meži atbalsta zināšanu, pieredzes un iemaņu iegūšanu, sākot jau ar vispārējo izglītību, rosinot skolotājus iekļaut vispārējās izglītības mācību priekšmetos saskarsmi ar mežu un apkārtējo vidi. Katru mācību gadu tiek nodrošinātas vidēji 100 prakses vietas Latvijas Lauksaimniecības universitātes Meža fakultātes, Ogres valsts tehnikuma, Rēzeknes augstskolas un citu mācību iestāžu studentiem. Lai veicinātu speciālistu izaugsmi un izglītošanu, kā arī lai nodrošinātu topošo speciālistu piesaisti LVM, uzņēmums jau vairākus gadus maksā stipendijas. Lielākā daļa no stipendiju saņēmējiem atzīst, ka tā nav tikai materiālā vērtība, bet arī ieguvums dziļākai meža izpratnei, jo visiem stipendiātiem LVM organizē īpašus izglītojošus seminārus – ekspedīcijas dabā. Studentiem, kas raksta bakalaura un maģistra darbus, tādējādi ir iespēja iegūt detalizētu informāciju un materiālus saviem pētījumiem. Mācību iestāžu absolventi var pieteikties arī uz LVM piedāvātajām vakantajām amata vietām.» Viņa skaidro, ka LVM kā darba devējs atlases procesā izvērtē, vai kandidāts atbilst vakantajam amatam noteiktajām prasībām, ņemot vērā izglītību, profesionālās zināšanas un prasmes, sociālās kompetences. Par priekšrocību tiek atzīta spēja uzņemties atbildību, laika plānošanas un komunikācijas prasmes, iniciatīva, spēja darboties komandā, izpratne par meža nozares attīstības tendencēm un uzņēmuma darbību.

 

Raksts: “Meža nozare saista jauniešus, darba devējus – topošie speciālisti”, Zane Kārkla, Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai, publ. 30.04.2013

Avots: Biznesa ziņu portāls ‘Nozare.lv’

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *