Atbalsta Zemkopības ministrijas izstrādāto zemes fonda izveides modeli

Latvijas bagātība ir tajā esošie lauksaimniecībā un mežsaimniecībā izmantojamie zemes resursi: puse valsts teritorijas ir klāta ar mežiem, un vairāk nekā divus miljonus hektāru aizņem potenciāli lauksaimniecībā izmantojamas zemes. Šo resursu nozīme un vērtība strauji palielinās, tāpēc valstis, kas spējušas rast risinājumus produktīvai dabas un zemes resursu izmantošanai (piemēram, Zviedrija, Somija), ir starp attīstītākajām valstīm ne tikai Eiropas Savienībā (ES), bet arī visā pasaulē. Lai gan Latvijā zemes resursu izmantošanas produktivitāte ir viena no mazākajām ES, lauksaimniecības, pārtikas un meža nozare patlaban dod ievērojamu ieguldījumu Latvijas tautsaimniecībā, nodrošinot vairāk nekā trešo daļu no kopējās Latvijas eksporta vērtības un gandrīz 12% no iekšzemes kopprodukta, kā arī vairāk nekā 200 tūkstošus darbavietu.

Lai veicinātu zemes racionālu izmantošanu, nodrošinātu lauksaimniecības zemes apjoma saglabāšanu, tās efektīvu un ilgtspējīgu izmantošanu, kā arī Latvijas zemes resursu aizsardzību un pieejamību Latvijas iedzīvotājiem, Zemkopības ministrija sagatavojusi informatīvo ziņojumu „Par priekšlikumiem lauksaimniecības zemes efektīvai un ilgtspējīgai izmantošanai”.

Otrdien, 28. maijā, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) piedāvāto zemes fonda izveides modeli, uzdodot nacionāla mēroga zemes fonda pārvaldību valsts akciju sabiedrībai „Lauku attīstības fonds” (LAF). Šim nolūkam programmas uzsākšanai paredzēts izmantot LAF pieejamos finanšu līdzekļus desmit miljonu latu apmērā, vienlaikus saglabājot esošo atbalsta instrumentu administrēšanu.

Nepieciešamību pēc nacionāla mēroga zemes fonda izveides radīja arvien pieaugošā tendence samazināties lauksaimniecībā izmantojamās zemes platībai, ievērojamais neapsaimniekotas, aizaugošas un krūmiem klātas lauksaimniecībā izmantojamās zemes īpatsvars un sadrumstalota lauku zemes īpašumu struktūra. Zemes fonda darbības principi balstīti uz to, lai lauksaimniekiem nodrošinātu ērtāku un ekonomiski izdevīgāku zemes iegādi un apriti. Tāpat plānots, ka zemes fonda darbība nodrošinās lauksaimniecībā izmantojamās zemes pieejamību vietējiem lauksaimniecības produkcijas ražotājiem un panāks neapstrādātās zemes iesaistīšanu lauksaimnieciskajā izmantošanā. Zemes fonda darbību plānots uzsākt ar 2014.gadu.

Kā Zemkopības ministrijā jau izsprieduši agrāk, par 10 hektāriem lielākus zemes un meža gabalus turpmāk varētu nopirkt zemnieki un zemnieku saimniecību īpašnieki, kuri: ieguvuši lauksaimniecisku vai mežsaimniecisku izglītību; vismaz trīs gadus pēc kārtas Latvijā nodarbojušies ar lauksaimniecību vai mežsaimniecību; vismaz trīs gadus nepārtraukti dzīvo Latvijā un pēc darījuma var apliecināt tās izmantošanu lauksaimnieciskajā ražošanā vai mežsaimniecībā. Savukārt par 10 hektāriem lielāku zemi un mežu vienā gabalā varētu nopirkt jaunie lauksaimnieki un plānotais vidējais zemes iznomāšanas termiņš būtu pieci gadi.

 

Raksts: Atbalsta Zemkopības ministrijas izstrādāto zemes fonda izveides modeli, Zemkopības ministrija, publ. 28.05.2013

Avots: http://www.zm.gov.lv/index.php?sadala=2269&id=15484

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *