LAD sāk pieņemt projektu iesniegumus ES atbalstam mežizstrādē

Lai veicinātu ar lauksaimniecību nesaistītu saimniecisko darbību/nodarbinātību lauku teritorijā un dažādotu ar lauksaimniecību nesaistītas aktivitātes, attīstītu alternatīvus ienākumu avotus un palielinātu ienākumu līmeni lauku reģionos, Lauku atbalsta dienestā uzsākta projektu pieņemšana aktivitātē “Esošās saimniecības darbības attīstība vai dažādošana”, atbalstot tikai mežkopības un citas mežizstrādes darbības un mežsaimniecības palīgdarbības.

Atbalsta piešķiršanas kārtības noteikumi paredz iespēju mežistrādes pakalpojumu sniedzējiem saņemt atbalstu tehnikas iegādei ar atbalsta intensitāti 40% un 50% apmērā par kopējo attiecināmo izmaksu summu līdz 100 000 eiro. Devītajā projektu iesniegšanas kārtā atbalstāmās pakalpojumu sniegšanas nozares ir:  meža koku audzēšana (meža stādīšana, retināšana un saglabāšana); jaunaudzes audzēšana, papīrmalkas un malkas ieguve; mežistrādes pakalpojumu sniegšana, apaļkoku pārvadāšana mežā.

Atbalsta intensitāte pasākumā:

  • 50% no kopējām attiecināmajām izmaksām mežaudžu kopšanai un atjaunošanai paredzēta jauna aprīkojuma un rokas motorinstrumentu, kā arī darba aizsardzības līdzekļu iegādes;
  • 40% no pārējām attiecināmām izmaksām piemēram, no mežizstrādes tehnikas (pievešanas, treilēšanas, koku gāšanas, atzarošanas un sagarināšanas mašīnas), kuras pašmasa ir līdz piecām tonnām (ieskaitot), iegādes izmaksām un šīs tehnikas aprīkojuma iegādei.

Pasākuma ietvaros atbalstāma arī malkas skaldītāja iegāde, bet LAD vērš uzmanību, ka, vērtējot biznesa plānu, tiks izvērtēts, vai atbalsta pretendents spēj nodrošināt pilnu ražošanas ciklu un vai atbalsta pretendenta rīcībā ir visi ražošanai nepieciešamie pamatlīdzekļi. Ja atbalsta pretendenta plānotā darbība ir tikai kokmateriālu pievešana – izvešana no cirsmas līdz meža ceļam (pakalpojums mežizstrādes uzņēmumam), tiek atbalstīta arī meža piekabju iegāde, kas paredzētas mežizstrādes pašgājējtehnikai, kuras masa ir līdz piecām tonnām (ieskaitot). Savukārt tālāka kokmateriālu transportēšana būs NACE 2.red. klasifikatora 49.41.grupa „Kravu pārvadājumi pa autoceļiem”, kas šajā pasākuma kārtā netiek atbalstīta.

Devītās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana notiks līdz 2013.gada 3.jūlijam ar kopējo publisko finansējumu 1 000 000 latu apmērā. Iesniegto projektu īstenošanas beigu datums, ja tiek veiktas investīcijas ražošanas pamatlīdzekļu iegādei ir astoņi mēneši no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu. Projekta iesnieguma veidlapa un metodiskie norādījumi tās aizpildīšanai ir atrodami LAD mājaslapas sadaļā “ES atbalsts”.

 

Avots: www.lad.gov.lv

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *