Mežacūku skaits Eiropā piedzīvojis eksplozīvu pieaugumu

Pēdējo 20 gadu laikā mežacūku skaits Eiropā piedzīvojis eksplozīvu pieaugumu. Tiek lēsts, ka vidējais mežacūku skaita pieauguma apjoms ir apmēram 250 – 400%. Šo pieaugumu ietekmē gan dabiski, gan arī ar cilvēku saistīti faktori.

Nesen notikušajā Eiropas parlamenta sanāksmē Eiropas Zemes īpašnieku apvienība (European Landowners Organization, ELO) prezentēja pētījumu „Mežacūku demogrāfiskais sprādziens Eiropā”, kas publicēts 2012. gada jūnijā. Pētījumā apskatīts, cik svarīgi ir piekopt pareizu mežacūku piebarošanu, lai varētu novērtēt šo dzīvnieku skaitu un samazinātu lauksaimniecības kultūru postījumus. Pētījumā apskatītas arī saistības starp mežacūku skaitu, to piebarošanu, mežacūku barības uzturvērtību un sivēnmāšu auglību. Pētījums uzrāda, ka starp mežacūku skaita palielināšanos un garstiebru lauksaimniecības kultūru (rapša, kukurūzas u.c.) platību pieaugumu Valonijas reģionā (Beļģija) ir tieša saistība. Šajās lauksaimniecības platībās mežacūkas jūtas droši un netraucēti, un tām ir pieejama pārtika lielāko gada daļu. Piebarošanu mežos izmanto, lai noteiktās sezonās aizvilinātu mežacūkas prom no lauksaimniecības kultūrām un izvairītos no to postījumiem. Mežacūku nodarītie zaudējumi lauksaimniecības kultūrām tikai Francijā vien tiek vērtēti ap 25 milj. EUR apmērā. Ceļu satiksmes negadījumi, kuros iesaistītas mežacūkas, vienā pašā Francijā nodara ap 20-30 milj. EUR lielus zaudējumus. Vērā jāņem arī sanitārās problēmas (bruceloze, cūku gripa u.c.).

Pētījuma gaitā izdarītie secinājumi:

  • Nepieciešamība pēc mežacūku populācijas samazināšanas dažādās Eiropas valstīs kļūst aizvien svarīgāka.
  • Mežacūku piebarošana var tikt izmantota lauksaimniecības kultūru pasargāšanai un dzīvnieku uzskaitei, lai īstenotu efektīvāku populācijas kontroli.
  • Nepieciešams pagarināt mežacūku medību sezonas.
  • Mežos jānosaka apgabali, kuros mežacūkas netiek traucētas.
  • Jāatbalsta fermeru un mednieku sadarbība.
  • Nepieciešams mudināt fermerus ierīkot rapša un kukurūzas platības tālu no mežmalām.

Šis jautājums ir ļoti aktuāls arī Latvijā – kopš 1997./1998.gada mežacūku skaits mūsu valsts teritorijā nepārtraukti palielinājies, 2011./2012.gada medību sezonā pēc Valsts meža dienesta datiem apzināto īpatņu skaitam sasniedzot jau 66 939 (+340%). Attiecīgi pieauguši arī lauksaimniecības kultūrām nodarīto postījumu apmēri.

 

Raksts: “Mežacūku demogrāfiskais sprādziens Eiropā”, Ilgvars Zihmanis, biedrība “Medniekiem.lv”, publ. 10.06.2013

Avots: http://www.medniekiem.lv/article/mezacuku-demografiskais-spradziens-eiropa/

Meža cūku skaits Latvijas mežos

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *