Pieņemti noteikumi īpaši aizsargājamo biotopu atjaunošanai mežā

Valdībā apstiprināts noteikumu projekts „Noteikumi par īpaši aizsargājamo biotopu un īpaši aizsargājamo sugu dzīvotņu atjaunošanu mežā”, kas nosaka gan kritērijus īpaši aizsargājamo biotopu un īpaši aizsargājamo sugu dzīvotņu atjaunošanai mežā, gan arī atjaunošanas atļaujas izsniegšanas kārtību.

Jaunie noteikumi nosaka, kurus īpaši aizsargājamos biotopus mežā var atjaunot, kā arī kritērijus, kuriem ir jāatbilst meža platībai, ja tajā atjaunojamam īpaši aizsargājamam meža biotopam vai īpaši aizsargājamās sugas dzīvotnei nepieciešama platības atmežošana vai kontrolēta dedzināšana. Tāpat noteikumu projekts noteic, ka atjaunojamais biotops nedrīkst radīt ietekmi uz citiem īpašumiem, ja nav saskaņojuma ar to īpašniekiem vai tiesiskajiem valdītājiem.

Noteikumi reglamentē, ka īpaši aizsargājamo biotopu un īpaši aizsargājamo sugu dzīvotņu atjaunošanai mežā ir nepieciešama kompetentās iestādes – Dabas aizsardzības pārvaldes (DAP) vai Valsts meža dienesta (VMD) – izsniegta atļauja, ko izsniedz, pamatojoties uz sertificēta sugu un biotopu aizsardzības jomas eksperta atzinumu.  Tāpat noteikumi nosaka, kuri dokumenti un kāda informācija jāiesniedz kompetentajā iestādē, lai saņemtu atjaunošanas atļauju. Noteikumi paredz arī kārtību, kādā DAP saskaņo plānoto darbību ar VMD un vietējo pašvaldību, kā ar nosaka laiku, kad var uzsākt īpaši atjaunošanas darbus, un atļaujas derīguma termiņus.

Iecerēts, ka jaunie noteikumi, kas stāsies spēkā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”, pozitīvi ietekmēs bioloģisko daudzveidību.

Papildu informācija par noteikumu projektu – MK mājaslapā.

 

Raksts: “Pieņemti noteikumi īpaši aizsargājamo biotopu un īpaši aizsargājamo sugu dzīvotņu atjaunošanai mežā”, Rūta Rudzīte, Zemkopības ministrija, publ. 18.06.2013

Avots: http://www.zm.gov.lv/index.php?sadala=2273&id=15567

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *