Pirmo reizi Baltijas valstīs iespēja iegūt ilgtspējīgas būvniecības sertifikātu

Pašlaik Eiropas vastu līmenī nav likuma, kas liktu būvēt ilgstpējīgi, taču Eiropas Komisijas Vides ģenerālais direktorāts saņēmis uzdevumu šogad izstrādāt ilgtspējīgas būvniecības likumdošanu ES līmenī. Izstrādāto vadlīniju mērķis ir nākt ar fundamentāli jaunu pieeju ēku būvniecībai – ilgtspējību. Latvijā ilgtspējīgas būvniecības koncepta elementi, piemēram, būvniecības, veselības, ūdens kvalitāte, ēkas drošības normatīvi likumdošanā ir izkaisīti. ES līmenī ceļs pretī ilgstpējīgas būvniecības principa ieviešanai praksē ir nosprausts, un Latvijai labāk būtu pievienoties šai tendencei savlaikus.

Pasaules Zaļās būvniecības padome (World Green Building Council – WGBC) izstrādājusi mācību programmu, kas ļauj iegūt „Green Building Professional” sertifikātu. Pirmo reizi Baltijas valstīs iespēja šo sertifikātu. Latvijā mācības organizē un nodrošina biedrība „Latvijas Ilgstpējīgas būvniecības padome” (LIBP). Mācību programma kopumā veido 10 moduļi, kuru laikā dalībnieki apgūst zināšanas par ilgtspējīgas būvniecības projekta vadību, finansēšanu, plānošanu, attīstību un to realizāciju, ilgstpējīgas būvniecības attīstības tendencēm, vērtēšanas metodēm un ES normatīvajiem aktiem ilgstpējīgas būvniecības jomā. Mācību procesā būs iesaistīti Eiropas un pasaulē atzīti ilgtspējīgas būvniecības speciālisti un eksperti. Lai šo sertifikātu iegūtu, tās dalībniekiem katra moduļu beigās veiksmīgi jānokārto pārbaudījums. Šī gada 10.aprīlī Rīgā jau notika pirmais no desmit mācību programmas moduļiem, kas bija veltīts veiksmīgam ilgstpējīgas būvniecības projektam. Šā gada maija un jūnija mēnešos ir norisinājušies arī citi mācību moduļu, piemēram, „Atjaunojamās enerģijas avotu pielietojums ilgtspējīgās ēkās”, „Ilgspējīgu ēku finansiālie apsvērumi” u.c. Vairāk par kursiem, izmantojot saiti: http://www.ibp.lv/lv/apmacibas/apmacibu-programma-green-building-professional.

 

Raksts: „Ilgtspējīga būvniecība”, žurnāls „Latvijas būvniecība”, E.Lūse, publ. 2013.g. maija – jūnija žurnāla izdevumā

Avots: žurnāls „Latvijas būvniecība” (2013 Mai/Jūn # 3)

 

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *