Vācijā skujkoku zāģmateriālu ražošanas ekonomiskā situācija uzlabojās

2013.gada jūnijā Vācijas skujkoku zāģmateriālu ražošana ievērojami uzlabojusies salīdzinot ar iepriekšējo mēnesi. Aptuveni 30% aptaujāto ražošanas uzņēmēji vērtē joprojām šā brīža biznesa situāciju kā sliktu, savukārt tik pat daudz uzņēmēju to novērtējuši kā labu. Izsakot nākamo sešu mēnešu prognozes, aptuveni viena ceturtā daļa prognozē, ka situācija būs labvēlīgāka un mazākā daļa -, kā būs esošās situācijas pasliktināšanās. Kopumā turpmākās uzņēmēju prognozes vērtējamas kā pozitīvas, kaut arī ne tik labi šā gada maija mēnesī.

Skujkoku zāģmateriālu ražošanas tempi ievērojami palielinājušies, pateicoties veiksmīgai nozares attīstībai kopumā. 70% gadījumu atzīst, ka ir vērojams pieaugošs pieprasījums. Vairāk nekā ceturtā daļa aptaujāto uzņēmumu plāno palielināt ražošanu turpmākajos trīs mēnešos un nav pamats domāt, ka varētu būt vērojams ražošanas tempu kritums. Iepriekš analizētā informācija ir balstīta uz Vācijas pētniecības institūta „Ifo Institut” veikto pētījumu par aktuālo situāciju tieši Vācijas skujkoku zāģmateriālu ražošanas sektorā. Pētījuma rezultāti rāda, ka 22% gadījumu uzņēmumiem ražošanā nepieciešamas virsstundu darbs, no kuriem 9% atzīst, ka ražošanas darbaspēka izmantošanai ir vairāk nekā parasti.

Analizējot skujkoku zāģmateriālu cenas vietējā tirgū izriet, ka gandrīz puse aptaujāto ražošanas uzņēmēji atzīst, ka produkcijas pārdošanas cenas ir palielinājušās un mazāk uzskata, ka tās ir saglabājušas stabilā līmenī salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi. Saskaņā ar Vācijas statistikas pārvaldes ražotāju cenu indeksa datiem neapstrādātas egles zāģmateriālu indeksā vērojams būtisks pieaugums, t.i. par 1.8% vairāk, sasniedzot šā gada maija mēnesī 143.3 punktus (bāzes gads 2005 = 100). Arī gada laikā aprēķinātais egles zāģmateriālu pieaugums vērojams 1.8% apjomā un tik pat liels indeksa pieaugums vērojams arī skujkoku zāģmateriāliem kopumā, sasniedzot 125.5 lielu vērtību. Analizējot uzņēmēju nostāju par produkcijas pārdošanas cenu izmaiņām, izriet, ka trīs ceturtdaļas vērtē cenu izmaiņas kā pievilcīgas un viena trešā daļa cenu pieaugumu uzskata kā nevēlamu.

Pēc pētniecības institūta „Ifo Insitut” veiktā pētījuma izriet, ka lapkoku zāģmateriālu ražošanas sektorā situācija vērtējama kā nelabvēlīga un tiek prognozēts, ka situācija pasliktināsies turpmākajos mēnešos. Lai gan lielākā daļa aptaujāto uzņēmēju esošo situāciju šajā sektorā vērtē kā apmierinošu vai normālu un 20% gadījumu – kā sliktu. Aptuveni 30% uzņēmēji prognozē, ka situācija turpināsies pasliktināties turpmākajos sešos mēnešos un īpaši straujš kritums būs vērojams turpmākajos trīs mēnešos. Lapkoku ražošanas tempi jūnijā saglabājušies iepriekšējā mēneša līmeni un 20% uzņēmēji atzīst, ka pircēju interese ir zema, bet pārēja daļa uzņēmēju -, kā nemainīgu. Tomēr kopējais pieprasījums pēc produkcijas ir uzlabojies salīdzinājumu ar iepriekšējo mēnesi. Aptuveni vienā ceturtdaļa gadījumu lapkoku zāģmateriālu pārdošanas cenas vietējā tirgū samazinājušās un pārējie aptaujas uzņēmēji norāda, ka to cenas palikušas nemainīgas. Saskaņā ar Vācijas pārvaldes statistikas ražotāju cenu indeksa datiem izriet, ka lapkoku zāģmateriālu cenu indeksa vērtējums maijā sasniedz 116.0 punktu, kas ir par 2.5% vairāk (2005 = 100). Trīs ceturtdaļas uzņēmēju prognozes norāda, ka sagaidāms lapkoku zāģmateriu cenu kritums turpmākajos trīs mēnešos.

 

 

Raksts Nr.1: „Bessere Geschäfte der Nadelholzsäger”, Forstpraxis, publ. 01.07.2013

Raksts Nr.2: „Geschäftslage der Laubschnittholzsäger”, Forstpraxis, publ. 02.07.2013

Avots: Raksts Nr.1 www.forstpraxis.de; Raksts Nr.2 www.forstpraxis.de

 

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *