Kokaugu plantāciju apsaimniekošana lauksaimniecībai neizmantojamās zemēs

Pagājušā gada nogalē ar mežsaimniecību saistīto nevalstisko organizāciju pārstāvji tikšanās laikā Zemkopības ministrijā vienprātīgi uzskatīja, ka nolūkā paaugstināt meža nozares produktivitāti, ir jāplāno lauksaimniecībā neizmantotās zemes apmežošana ilgtermiņā. Lauksaimnieku nevalstisko organizāciju pārstāvji uzsvēra, ka lauksaimniecības zemes apmežošana nav vēlama, tomēr pieļaujama platībās ar zemu auglību un platībās, kur būtu nerentabli nodarboties ar lauksaimniecības kultūru audzēšanu. Tas nozīmē, ka zemes īpašniekiem būtu jāizvērtē savas zemes auglība, novietojums, mikroklimats, pašreizējais stāvoklis un iespējas, lai jau tuvākajos 5 līdz 10 gados, kā arī tālākā nākotnē varētu efektīvi un rentabli saimniekot.

Platībās, kur nav iespējama intensīva, mūsdienīga lauksaimniecības produkcijas ražošana, nepieciešams nodarboties ar kokaugu audzēšanu. Latvijas Valsts mežzinātnes institūtā ir mēģināts apkopot esošo pieredzi lauksaimniecības zemju izmantošanā kokaugu audzēšanai. Pasaulē, no tīri praktiskā, ekoloģiskā un ainaviski-estētiskā viedokļiem raugoties, uzskata, ka šādās platībās iespējams audzēt vairāku lietderīgu specializāciju plantācijas un stādījumus.

Katrs no specializēto mežaudžu, plantāciju vai stādījumu veidiem var kalpot vairākiem mērķiem, veidojot mistrotus stādījumus. Koku sugu izvēli noteiks plantācijas mērķis, klimats, attiecīgās platības augsnes auglība, augsnes mehāniskais sastāvs, blīvums, mitruma režīms, reljefs, kā arī mikroklimats. Kā perspektīvu virzienu samērā ātrai ienākumu gūšanai no platības vienības var minēt īscirtmeta plantācijas, kas nozīmē lielas intensitātes mežsaimniecisku ražotni, kuras uzdevums ir saīsināt noteiktu sortimentu izaudzēšanas laiku. Šo plantāciju ierīkošanas un kopšanas pasākumu komplekss būtiski atšķiras no klasiskajām ilga cirtmeta mežaudžu izaudzēšanas metodēm.

 

Raksts: Kokaugu plantācijas lauksaimniecībai neizmantojamo zemju apsaimniekošanai, izdevums “Čiekurs”, publ. 06.08.2013

Avots: http://www.mkpc.llkc.lv/images/bildes_rakstiem/dokumenti/Ciekurs2013_VASARA.pdf (12.lpp.)

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *