LMIB aicina iesaistīt meža īpašniekus lēmumu pieņemšanā par ĪADT

Š.g. 14.augustā notikušajā starpministriju sanāksmē par likumprojektu ‘Grozījumi likumā Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām’, Latvijas Meža īpašnieku biedrība pauda viedokli, ka ir jāmaina kārtība, kādā tiek izveidotas aizsargājamās dabas teritorijas attiecībā uz zemes īpašnieku iesaisti lēmumu pieņemšanā.

Līdzšinējā kārtība, kā arī piedāvātā likumprojekta grozījumu redakcija paredz iespēju pašvaldībai izveidot aizsargājamu dabas teritoriju un pēc šī lēmuma pieņemšanas informēt zemes īpašniekus par izveidoto teritoriju un iespējām saņemt kompensāciju. LMIB norādīja, ka būtu svarīgi mainīt šo lēmumu pieņemšanas procesu no ‘mēs nolēmām un tagad būs tā’ uz zemes īpašnieku iesaistīšanu un izglītošanu.

Situācijas, kad īpašniekam tiek paziņots, ka viņš savā īpašumā vairs nevarēs veikt virkni darbību, bet varēs pieteikties uz kompensāciju nav pareizais veids, lai visos gadījumos īpašnieks būtu apmierināts ar jauno situāciju. LMIB ierosināja paredzēt kārtību, kura ļauj iesaistīt īpašnieku lēmuma pieņemšanas procesā, izglītot viņu par šāda lēmuma mērķiem, kā arī par jaunām iespējām apsaimniekot īpašumu pēc aizsargājamās dabas teritorijas izveidošanas.

Panākot sapratni un atbalstu no zemes īpašnieku puses, viņš varētu kļūt par atbildīgu dabas vērtību apsaimniekotāju, tādējādi dodot savu ieguldījumu aizsargājamās teritorijas izveidošanas mērķu sasniegšanā.

 

Raksts: “LMIB aicina iesaistīt meža īpašniekus lēmumu pieņemšanā par ĪADT”, Latvijas Meža īpašnieku biedrība, publ. 14.08.2013

Avots: www.mezaipasnieki.lv

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *