Jelgavas novadā atklāta pirmā zema enerģijas patēriņa sporta halle Latvijā

Līdz ar jauno mācību gadu 2. septembrī atklāta arī Valgundes sporta halle – pirmā īpaši zema enerģijas patēriņa sporta būve ne tikai Jelgavas novadā, bet arī visā Latvijā. Halles būvniecībai aizsākoties pērn septembrī, tās atklāšana ar nepacietību gaidīta gan no Kalnciema vidusskolas, gan Jelgavas novada Sporta centra audzēkņu puses.

2011. gada augustā starp SIA „Belss” un Jelgavas novada pašvaldību tika noslēgts līgums halles  tehniskā projekta izstrādei. Savukārt pēc gada, noslēdzot līgumu ar SIA „Siltums Jums”, uzsākta halles būvniecība. Tādējādi Valgundes pagastā laika posmā no 2011. – 2013. gadam tapa viena no funkcionāli modernākajām un pats būtiskākais – energoefektīvākajām sporta hallēm, kas beidzot spēs nodrošināt iespējas Valgundes jauniešu sportiskajām aktivitātēm arī profesionālā līmenī.

Šī projektu konkursa mērķis bija oglekļa dioksīda emisiju samazināšana, veicot zema enerģijas patēriņa ēku būvniecību, kā arī esošu ēku rekonstrukciju vai vienkāršoto renovāciju. Paredzams, ka halles ekspluatācijas laikā siltumenerģijas patēriņš uz 1 m2 gadā nepārsniegs 14 kWh uz 1m2. Ēkas galvenā fasāde orientēta dienvidu virzienā pret skolas austrumu fasādi un esošo sporta laukumu. Projektā izmantoti visi galvenie energoefektīvas ēku projektēšanas principi: racionāli sabalansēts apjoms un precīza orientācija pret debess pusēm (ziemeļi-dienvidi), pārdomāts siltumizolācijas risinājums  visām ēkas ārējām un grīdas konstrukcijām. Ēkas plānojumā ievēroti principi, kas palīdz taupīt siltumenerģiju, izmantotas jaunākās logu izgatavošanas tehnoloģijas ar siltumizolāciju logu rāmja konstrukcijās un trīskāršo stikla paketi, efektīva ventilācijas sistēma ar siltuma atgūšanas risinājumiem.

Jelgavas novada pašvaldība bija viena no tiem 30 dalībniekiem, kas  2011. gada augustā – līdzās citiem pašvaldību pārstāvjiem un uzņēmējiem parakstīja trīspusēju līgumu ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un SIA „Vides investīciju fonds” par projekta īstenošanu KPFI (Klimata pārmaiņu finanšu instruments) finansēto projektu atklātā konkursā „Zema enerģijas patēriņa ēkas”. Programmas ietvaros projektu konkursa uzvarētāji finansiālu atbalstu saņēma gan biroju, ražošanas ēku, skolu un pat muzeju rekonstrukcijai un būvēšanai, savukārt Jelgavas novada pašvaldība guva augstu novērtējumu projekta pieteikumam zema enerģijas patēriņa ēkas sporta halles būvniecībai.

 

Raksts: “Atklāj pirmo zema enerģijas patēriņa sporta halli Latvijā”, Jelgavas rajona padome, publ. 01.09.2013

Avots: http://www.jelgavasnovads.lv/lv/aktualitates_1/2612.html

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *