Deguši 55 kokapstrādes uzņēmumi, ugunsdrošība neuzlabojas

Šogad Latvijā reģistrēti 55 ugunsgrēki, kas izcēlušies kokapstrādes uzņēmumos. Apkopojot Latvijas kokapstrādes uzņēmumos veikto ugunsdrošības pārbaužu rezultātus, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) secinājis, ka daudzu uzņēmumu vadītāji diemžēl nevelta pienācīgu uzmanību ugunsdrošības jautājumiem, neapzinoties, kādus zaudējumus tas var nodarīt un kāda bīstamība ir tur strādājošajiem cilvēkiem.

VUGD Ugunsdrošības uzraudzības pārvaldes apkopotā informācija par plānotajām ugunsdrošības pārbaudēm kokapstrādes uzņēmumos liecina, ka pavisam valstī šogad pārbaudīti 374 kokapstrādes uzņēmumi. Izanalizējot ugunsdrošības stāvokli apsekotajos uzņēmumos un salīdzinot to ar pagājušo gadu, var secināt, ka ugunsdrošības stāvoklis būtiski nav mainījies. Veicot ugunsdrošības pārbaudes, tika sastādīti 33 administratīvo pārkāpumu protokoli, piemērots naudas sods kopumā  3960 latu vērtībā, kā arī izsniegti divi brīdinājumi par būves, tās daļas vai iekārtas ekspluatācijas apturēšanu vai ierobežošanu.

VUGD konstatējis, ka būtiskākie ir šādi ugunsdrošības noteikumu prasību pārkāpumi:

  • 50 uzņēmumos nav apmācīta atbildīgā persona par ugunsdrošību;
  • nav veikti elektroinstalācijas izolācijas pretestības mērījumi 54 uzņēmumos;
  • 27 gadījumos nav darba kārtībā ārējā ugunsdzēsības ūdensapgāde, kas ir objekta īpašumā vai apsaimniekošanā;
  • nav darba kārtībā automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma 25 uzņēmumos;
  • 23 uzņēmumos nav veiktas praktiskās nodarbības evakuācijā;
  • deviņos uzņēmumos nemaz nav izstrādāta ugunsdrošības instrukcija, bet 22 gadījumos tai ir nepieciešama korekcija;
  • četri uzņēmumi nav izstrādājuši rīcības plānu ugunsgrēks un citu ārkārtas situāciju gadījumos, bet septiņos uzņēmumu plānos jāveic labojumi;
  • 21 uzņēmumā nav izstrādāts civilās aizsardzības plāns, bet 12 gadījumos jāveic šo plānu korekcija.

Tāpat ugunsdrošības inspektori pārliecinājās, ka ir uzņēmumi, kuros, ja izceļas ugunsgrēks, cilvēki jutīsies bezpalīdzīgi, jo, piemēram, 21 uzņēmumā ir neatbilstošs nodrošinājums ar ugunsdzēsības aparātiem un inventāru. Tie līdzekļi, laiks un darbs, kas tiek ieguldīti katra uzņēmuma ugunsdrošības uzlabošanā ir nesalīdzināmi mazāki nekā postījumi, ko var nodarīt ugunsgrēks.

 

Raksts: “Deguši 55 kokapstrādes uzņēmumi, ugunsdrošība neuzlabojas”, Inga Vetere, VUGD preses nodaļa, publ. 05.09.2013

Avots:www.vugd.gov.lv

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *