Korupcijas uztveres indekss Latvijā ir virs kontrolētai koksnei noteiktā sliekšņa

Transparency International publiskojusi 2013. gada korupcijas uztveres indeksu (KUI), kas ir svarīgs rādītājs riska novērtēšanai arī no ES Koksnes regulas viedokļa. Korupcijas līmenis novērtēts 177 pasaules valstīs un teritorijās 100 punktu skalā no nulles (augsts korupcijas līmenis) līdz simtam (korupcija nepastāv), balstoties uz iedzīvotāju viedokli par korupcijas līmeni sabiedriskajā sektorā.

Saskaņā ar 2013. gada reitingu, viszemākā korupcija pasaulē ir Jaunzēlandē un Dānijā (91 punkts). Sarakstu noslēdz Somālija, Afganistāna un Korejas TDR (8 punkti).

FSC kontrolētas koksnes sistēmas izpratnē KUI zem 50 nepārprotami nozīmē, ka attiecīgajā valstī koksnes likumīgas ieguves kategorijā risks ir nenoteikts (Kontrolētas koksnes 1. kategorija, 1.4. apakšpunkts – nelikumīgi iegūta koksne). Tādēļ tiek prasīts, lai uzņēmumi veiktu iepirktās koksnes izcelsmes likumības pārbaudes šādās valstīs.

Salīdzinot ar pērn publiskotajām KUI vērtībām, Latvijā, Turcijā un Malaizijā tā pārsniegusi 50, un tāpēc risks šajās valstīs tiek vērtēts kā zems FSC Kontrolētas koksnes sistēmas izpratnē. “Ir jāapzinās, ka korupcija ir tikai viens no četriem kokmateriālu nelikumīgas ieguves riska rādītājiem FSC Kontrolētas koksnes sistēmas izpratnē,” skaidro NEPCon piegādes ķēžu eksperts Romans Poljačenko. “Visiem četriem rādītājiem jāapliecina, ka risks ir zems, lai uzņēmumi drīkstētu iztikt bez lauka pārbaudēm.

Uzņēmumiem, kuri iepērk minētajās valstīs iegūtus kokmateriālus, vēl aizvien ir jāveic koksnes izcelsmes likumības pārbaudes par periodu līdz riska novērtējuma pārskatīšanas brīdim un aktualizētā riska novērtējuma publiskošanai FSC datubāzē. Kokmateriālu izcelsmes pārbaudes nav jāveic, ja un kopš riska novērtējumā noteikts, ka kopējais kokmateriālu nelikumīgas izcelsmes risks ir zems.

Eksperts uzsver, ka arī zema riska gadījumā uzņēmumiem jāvāc un jāglabā dokumentācija par iepirkto koksnes izstrādājumu izcelsmi un jāpārliecinās, ka dokumenti nav viltoti, jo ES Koksnes regulas skatījumā zemu korupcijas līmeņa rādītāju nedrīkst izmantot kā vienīgo pierādījumu, ka kokmateriāli iegūti likumīgi.

 

Raksts: “Korupcijas uztveres indekss Latvijā, Turcijā un Malaizijā kļūst lielāks par kontrolētai koksnei noteikto slieksni”, NEPCon, publ. 03.12.2013

Avots:www.nepcon.net

CORRUPTION PERCEPTIONS INDEX 2013

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *