Parastā ozola koksnes pieauguma dinamika Latvijā klimatisko faktoru ietekmē

Latvijas Valsts mežzinātnes institūta “Silava” meža selekcijas pētījumu virziena pētnieks Roberts Matisons 2013. gada 26. novembrī aizstāvēja disertāciju “Parastā ozola koksnes pieaugums, pavasara koksnes traheju izmērs un to saistība ar klimatiskajiem faktoriem Latvijā” bioloģijas doktora grāda iegūšanai.

Lai arī ozols Latvijā aizņem nelielas platības, un tas nav ekonomiski nozīmīgs, šai koku sugai ir augsta bioloģiskā un sociālā vērtība. Lai izteiktu prognozes par ozola pastāvēšanu nākotnē klimata pārmaiņu kontekstā, ir nepieciešama informācija par tā augšanas saistību ar vides faktoriem un šo saistību izmaiņām. Tā kā viens no galvenajiem faktoriem, kas nosaka koku augšanu, ir klimats, dotā darba mērķis bija raksturot ozola pieauguma un vadaudu īpašību saistības ar klimatiskajiem faktoriem.

Disertācijā apskatīta parastā ozola koksnes pieauguma dinamika Latvijā 20. gs., kā arī raksturota laikapstākļu (klimatisko faktoru) ietekme uz augšanas mainību. Vadaudu izmērs izmantots, lai skaidrotu augšanas izmaiņas laikā. Balstoties uz disertācijas rezultātiem ir iespējams precīzāk izteikt prognozes par ozola augšanu dažādos Latvijas reģionos. Pēc klimatisko faktoru ietekmes analīzes rezultātiem var secināt, ka ozola augšanai piemērotāks ir Latvijas rietumu reģions, turpretī austrumu reģionā kopš 20. gs. vidus sausums ir kļuvis augšanu limitējošs. Disertācijas izstrādes laikā izveidotas gadskārtu hronoloģijas, kas ir interesantas arī starptautiskajai meža ekologu un dendrohronologu sabiedrībai, tādā veidā popularizējot Latvijas zinātni.

Promocijas darbs izstrādāts ar ESF atbalstu.

 

Raksts: “LVMI Silava pētnieks R. Matisons – bioloģijas zinātņu doktors”, LVMI “Silava”, publ. 09.01.2014

Avots: http://www.silava.lv/73/section.aspx/340

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *