Pabeigti Nacionālā meža monitoringa 2013. gada darbi

Zemkopības ministrija un Latvijas Valsts mežzinātnes institūts “Silava”, savstarpēji parakstot darbu nodošanas – pieņemšanas aktu, ir apliecinājuši, ka pilnā apjomā izpildīti nacionālā meža monitoringa 2013. gada uzdevumi. Nacionālo meža monitoringu LVMI Silava veic, pamatojoties uz Meža likuma 291. pantu, saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem “Nacionālā meža monitoringa noteikumi”. Monitoringa metodisko bāzi nosaka nacionālā meža monitoringa metodika, kuru izstrādā un apstiprina LVMI Silava pēc LR Zemkopības ministrijas saskaņojuma. Nacionālais meža monitorings tiek organizēts četrās aktivitātēs – meža resursu monitorings, I un II līmeņa gaisa piesārņojuma kontroles monitorings, kā arī kaitēkļu un slimību monitorings (uzsākts ar 2014. gada 1. janvāri).

Saskaņā ar darbu plānu, 2013. gadā apsekoti 3234 Latvijas teritorijā iekrītošie meža resursu monitoringa parauglaukumi, novērtējot zemes lietošanas veidu. 1965 parauglaukumos veikti koku mērījumi. 2013. gads bija pēdējais MRM II cikla gads. Kopsavilkums par šī cikla rezultātiem tiks sagatavots un publicēts pēc 2014. gada 1. aprīļa.

I līmeņa gaisa piesārņojuma monitoringa (ICP-Forests) ietvaros 2013. gadā veikti novērojumi 115 MRM tīklā integrētajos parauglaukumos. Kokiem parauglaukumos tika novērtēts vainagu stāvoklis (defoliācija – skuju/lapu zudums; dehromācija – skuju/lapu krāsas maiņa), kā arī atzīmēti vizuāli konstatējami koku bojājumi. Pavisam kopā 2013. gadā tika apsekoti 1746 koki, defoliācija vērtēta 1718 kokiem (78% no tiem skuju koki, bet 22% – lapu koki). Par nebojātiem un viegli bojātiem (defoliācija līdz 25%), kas tiek uzskatīti par praktiski veseliem kokiem, atzīstami 95,0% skuju koku un 95,8% lapu koku; salīdzinot ar iepriekšējo gadu, gan skuju, gan lapu kokiem šis īpatsvars ir augstāks (attiecīgi 92,1% un 87,0% 2012. gadā). Parastās priedes vidējā defoliācija 2013. gadā bija 20%, bērza vidējā defoliācija – 19,9% (2012. gadā – 20,8%).

Otrā līmeņa meža monitoringa parauglaukums ir ierīkots 2004. gadā Jelgavas rajonā Valgundes pagastā, Meža pētīšanas stacijas Jelgavas novada 1. kvartāla 10. nogabalā priežu audzē lāna meža tipā. 2013. gadā parauglaukumā veikti gaisa kvalitātes, koku pieauguma mērījumi, nobiru frakciju, skuju paraugu ķīmiskās analīzes, kā arī augsnes un nokrišņu ūdens analīzes.

Pēc 2013. gada lauka un laboratorijas darbu rezultātu apkopošanas tiks sagatavots detāls meža monitoringa programmas pārskats, kurš tiks ievietots LVMI Silava mājas lapā.

 

Raksts: “Pabeigti Nacionālā meža monitoringa 2013. gada darbi”, LVMI Silava, publ. 13.01.2014

Avots: http://www.silava.lv/73/section.aspx/341

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *