EK: Līdz 2030.gadam siltumnīcefekta gāzu emisijas jāsamazina par 40%

Eiropas Komisija nākusi klajā ar atbalsta punktiem jaunajam ES klimata un enerģētikas politikas satvaram līdz 2030.gadam. Tie ir sekojoši: siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju samazināšana par 40% salīdzinājumā ar 1990. gada līmeni, atjaunojamās enerģijas īpatsvara palielināšana vismaz līdz 27%, atjaunoti energoefektivitātes politikas mērķi, jauna pārvaldības sistēma un jaunu indikatoru komplekts, lai nodrošinātu konkurētspējīgu un drošu energosistēmu.

Šis 2030. gada satvars ir pamatots ar enerģijas cenu un izmaksu sīku analīzi, un tas nodrošinās tiesisko noteiktību ieguldītājiem un koordinētu pieeju dalībvalstu vidū, sekmējot jaunu tehnoloģiju izstrādi. Satvars noder, lai stimulētu nepārtrauktu virzību uz mazoglekļa ekonomiku un konkurētspējīgu un drošu energosistēmu, kas nodrošina enerģiju visiem patērētājiem par pieņemamām cenām, paaugstina ES energoapgādes drošību, samazina mūsu atkarību no enerģijas importa un rada jaunas izaugsmes un nodarbinātības iespējas, ņemot vērā iespējamo ietekmi uz cenām ilgtermiņā.

Paziņojums, kurā izklāstīts 2030. gada satvars, tiks apspriests augstākajā līmenī. Tam ir pievienots tiesību akta priekšlikums par tirgus stabilitātes rezerves izveidošanu ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmai (ES ETS) no 2021. gada, lai uzlabotu ES ETS noturību. Ziņojums par enerģijas cenām un izmaksām Eiropā, kas publicēts vienlaicīgi ar paziņojumu, liecina, ka enerģijas cenu pieaugumu var daļēji mazināt, ja būs izmaksu ziņā efektīva enerģētikas un klimata politika, konkurētspējīgi enerģijas tirgi un uzlabota energoefektivitāte.

 

Paziņojums presei: “Klimata un enerģijas mērķi konkurētspējīgai un drošai mazoglekļa ES ekonomikai līdz 2030. gadam”, Eiropas Komisija, publ. 22.01.2014

Avots: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-54_lv.htm

Energoresursu patēriņš Latvijā: www.csb.gov.lv

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *