Publicēti institūtā “Silava” notikušās Mežzinātnes konferences materiāli

2014. gada 17. janvārī Latvijas Valsts mežzinātnes institūtā “Silava”, Salaspilī, Rīgas ielā 111, notika mežzinātnes diena, meža nozares attīstībā ieinteresētās puses informējot par Latvijas mežzinātnes un meža nozares komerciālā sektora sadarbības rezultātā iegūtajām zināšanām. Pētījumi veikti Ekonomikas ministrijas darbības programmas “Kompetences centri” ietvaros, īstenojot projektu “Metodes un tehnoloģijas meža kapitāla vērtības palielināšanai”.

Meža nozares kompetences centra ietvaros īstenotā pētījuma līdzšinējās izmaksas ir 2,8 milj. EUR, tai skaitā 1,96 milj. EUR piesaistītais ERAF līdzfinansējums. Iegūtas jaunas zināšanas meža selekcijas un ģenētikas, meža taksācijas, meža enerģētikas un meža fitopatoloģijas jomās, risināti jautājumi, kas saistīti ar mežsaimniecības ietekmi uz vidi, lomu klimata izmaiņu un siltumnīcefekta gāzu ietekmes mazināšanā.

Konferencē piedalījās 114 dalībnieki – Zemkopības, Ekonomikas un Vides un reģionālās attīstības ministriju un to padotībā esošo iestāžu, meža nozares uzņēmumu, biedrību, Latvijas zinātnisko institūtu un augstskolu darbinieki.

 

 

Raksts: “Mežzinātnes konference par darbības programmas “Kompetences centri” projekta rezultātiem”, LVMI “Silava”, publ. 21.01.2014

Avots: http://www.silava.lv/73/section.aspx/343

KONFERENCES MATERIĀLI

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *