Vienkāršāks atbalsts komersantiem ārējo tirgu apgūšanai

Pēdējā laika notikumi Ukrainā un Krievijā apliecina, cik svarīgi komersantiem ir dažādot savus eksporta tirgus, lai izvairītos no uzņēmumu pārāk lielas atkarības no viena tirgus. Ar mērķi palīdzēt komersantiem pārorientēties no austrumu tirgiem uz citām valstīm, Ekonomikas ministrija ir sagatavojusi grozījumus Ministru kabineta noteikumos par aktivitātes „Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings” sesto un turpmākajām kārtām. Līdz ar grozījumiem MK noteikumos tiek vienkāršota „grūtībās nonākuša komersanta” definīcija. Turpmāk atbalstu nevarēs saņemt tikai tie komersanti, kuriem ar tiesas spriedumu ir pasludināts maksātnespējas process vai ar tiesas spriedumu tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process, vai ar tiesas lēmumu tiek īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, tam ir uzsākta bankrota procedūra, piemērota sanācija vai mierizlīgums, vai tā saimnieciskā darbība ir izbeigta. Tādējādi atbalstu turpmāk varēs saņemt arī komersanti, kuru bilances rādītāji ir pasliktinājušies, bet kuri spēj turpināt savu saimniecisko darbību.

Cita starpā, grozījumi noteikumos precizē „tirdzniecības misijas” definīciju, uzsverot, ka viena no tirdzniecības misijas pamatpazīmēm ir tas, ka vismaz divu komersantu grupa uz ārvalstīm dodas vienotas vizītes ietvaros. Tas nozīmē, ka katram komersantam var tikt izstrādāta individuāla programma, tomēr vizītes ietvaros ir jābūt arī organizētam pasākumam, kurā piedalās visi komersantu grupas dalībnieki, tādejādi identificējot tajā ietilpstošo komersantu vienojošo elementu.

Līdz 2014.gada beigām komersantu atbalstam ārējo tirgu apgūšanai būs pieejams finansējums 5 milj. EUR apmērā. Vienā projektu iesniegumu atlases kārtā jeb katru mēnesi pieejamais finansējums ir 0.7 milj. EUR. 2007.-2013.gada plānošanas periodā kopējais pieejamais finansējums komersantu atbalstam ārējo tirgu apgūšanai ir 17 milj. EUR. Atbalsts jau piešķirts 2100 projektiem. 2014.-2020.gada plānošanas periodā ārējo tirgu apgūšanai plānotais finansējums ir aptuveni 52milj. EUR.

 

Raksts: Vienkāršāks atbalsts komersantiem ārējo tirgu apgūšanai, Ekonomikas ministrija, publ. 13.05.2014

Avots: http://www.em.gov.lv/em/2nd/?lng=lv&id=34035&cat=621

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *