Ārējo tirgu apgūšanas atbalsta aktivitātēm piešķir papildu 970 000 eiro

Ņemot vērā Eiropas Savienības struktūrfondu apakšaktivitātes „Ārējo tirgu apgūšana – nozaru starptautiskās konkurētspējas stiprināšana” pieaugošo lomu nozaru konkurētspējas stiprināšanā, kā arī komersantu lielo pieprasījumu, Ministru kabinets šī gada 9.jūnijā lēma palielināt apakšaktivitātes līdzfinansējumu par 970 000 eiro. Līdz ar to apakšaktivitātes kopējais līdzfinansējums ir pieaudzis līdz 14 012 992 eiro.

Pēc šī brīža aprēķiniem, ņemot vērā augsto ieinteresēto personu aktivitāti un atbalstāmo darbību izmaksas, kopējais pieejamais finansējums Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) īstenotā projekta ietvaros būs pietiekams, lai īstenotu 2014.gada pasākumus. Šobrīd LIAA jau ir nokomplektējusi dalībnieku grupas 2014.gada nacionālajos stendos, tādejādi rezervējot visu atlikušo pieejamo ES fondu finansējumu.

Tā kā apakšaktivitātes īstenošanas laiks ir līdz 2015.gada 1.jūlijam, radās nepieciešamība pēc papildu finansējuma, lai LIAA īstenotā projekta ietvaros varētu organizēt nacionālos stendus starptautiskajās izstādēs ārvalstīs, kā arī nodrošināt Latvijas ārvalstu ekonomisko pārstāvniecību darbību (Lietuvā, Ķīnā un Baltkrievijā) un ārvalstu investīciju piesaistes pasākumus 2015.gadā. Apakšaktivitātē finansējums tika piešķirts, pārdalot neizlietoto ERAF finansējumu no apakšaktivitātes „Atbalsts ieguldījumiem mikro, maziem un vidējiem komersantiem īpaši atbalstāmajās teritorijās” 582 000 eiro apmērā, kā arī valsts budžeta finansējumu no programmas „ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” 388 00 eiro apmērā.

2013.gadā apakšaktivitātes ietvaros ir organizēti 17 nacionālie stendi starptautiskajās izstādēs Norvēģijā, Lielbritānijā, Vācijā, Somijā, Igaunijā, Lietuvā, Krievijā, Zviedrijā, Azerbaidžānā, Japānā, Francijā, Ķīnā, starptautiskajās izstādēs ir piedalījušies 164 dalībnieki. Tāpat organizēta dalība 18 tirdzniecības misijās un kontaktbiržās Krievijā, Vācijā, Lietuvā, Japānā, Dānijā, Zviedrijā, Ķīnā, Ukrainā, Lielbritānijā, Beļģijā, Nīderlandē, kā arī nodrošināta komersantu dalība 93 tirdzniecības misijās un kontaktbiržās.

 

Raksts: “Piešķir papildu 970 000 finansējumu ārējo tirgu apgūšanai”, Ekonomikas ministrija, publ. 09.06.2014

Avots: http://www.em.gov.lv/em/2nd/?lang=lv&id=34103&cat=621

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *