Parakstīts ES platformas līgums par cilvēku un lielo plēsēju līdzāspastāvēšanu

Pēc LLKC Eiropas Savienības lauksaimniecības un lauku attīstības biroja uzaicinājuma LMS pārstāvis Ēriks Ozols 10. jūnijā Briselē piedalījās ES platformas līguma parakstīšanas sanāksmē par cilvēku un lielo plēsēju līdzāspastāvēšanu.

Šīs platformas misija ir apvienot ieinteresētās puses un rast risinājumus konfliktam starp cilvēku interesēm un  lielo plēsēju sugu klātbūtni,  apmainoties ar zināšanām un strādājot kopā nepiespiestā un konstruktīvā ceļā, cienot visu iesaistīto pušu viedokļus un intereses. LMS līdzdalības mērķis šajā platformā bija paust Latvijas lauksaimnieku un mednieku pozīciju par cilvēku un lielo plēsēju līdzāspastāvēšanas aktuālajiem jautājumiem Latvijā.

Latvijas galvenais uzdevums ir saglabāt līdzšinējos lielo plēsēju populāciju apsaimniekošanas principus, nepieļaujot jaunu un nepamatotu aizsardzības prasību ieviešanu lielajiem plēsējiem – aizsargājamo teritoriju noteikšanu, medību aizliegumu un citu ierobežojumu noteikšanu, tādējādi ievērojot lauksaimnieku intereses un minimizējot postījumus ganāmpulkiem.

ES ir pieņemts politisks lēmums, ka lielie plēsēji ir neatņemama ekosistēmu sastāvdaļa. Tāpēc jādomā, kā ievērot cilvēku saimnieciskās un kultūrvēsturiskās intereses, kā sabalansēt tās ar lielo plēsēju tiesībām uz pastāvēšanu un pilnvērtīgu populāciju eksistenci. Kā risinājums tiek minētas kompensācijas par lielo plēsēju nodarītajiem postījumiem, dotācijas preventīviem pasākumiem ganāmpulku aizsardzībai. Ja populācijas ir pietiekami lielas un stabilas, tad medības dažās valstīs ir atļautas, ja populācijas ir nelielas, tad medības netiek atļautas.

Latvijas un Igaunijas mednieki ir priviliģētā stāvoklī, tāpat kā mednieki valstīs Karpatu un Balkānu kalnu rajonā, kur lielo plēsēju medības ir atļautas. Pārējās Eiropas valstīs tiek domāts par lielo plēsēju populāciju saglabāšanu un atjaunošanu, piesaistot  ES finansējumu lielā apjomā.

Ļoti svarīga ir informācija par lielo plēsēju nodarītajiem postījumiem lauksaimniekiem. Šīs informācijas apkopošana Latvijā ir nepilnīga, jo bieži vien lauksaimnieki vienkārši neziņo par šādiem postījumiem. Tāpēc aicinām lauksaimniekus ziņot par lielo plēsēju postījumiem VMD, Medību koordinācijas komisijām pašvaldībās un vietējiem mednieku formējumiem.

 

Raksts: “Parakstīts ES platformas līgums par cilvēku un lielo plēsēju līdzāspastāvēšanu”, Biedrība “Latvijas Mednieku savienība”, publ. 13.06.2014

Avots: www.lms.org.lv

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *