Mācības atsāks alternatīvā darba formā – izbraukumā Pētnieciskajās dienās

Jaunajā mācību gadā, septembrī, būs jau ceturtā reize, kad privātās vidusskolas Klasika skolēni un skolotāji mācības pēc brīvlaika atsāks ar alternatīvu darba formu – izbraukuma Pētnieciskajām dienām. Tās nav tradicionālās mācību stundas, bet gan īpaši radoša vide, darbs komandā un aktīva mācību pētnieciskā darbība.

Pētnieciskais izbraukums ilgst trīs dienas, kuru laikā skolēni veic dažādas ar mācību darbu saistītas aktivitātes atraktīvā veidā, gan starpdisciplināri integrējot vienu mācību priekšmetu otrā, gan apgūstot darbu komandās un projektu izstrādi. Viens no mācību priekšmetiem, kas Pētnieciskajās dienās guvis atzinību un labus rezultātus skolēnu vidē, ir Matemātika mežā jeb matemātikas un dabaszinību apvienojums, ko izstrādājusi matemātikas skolotāja Tatjana Vinokurova.

Izbraukumā piedalās visi skolēni no 5. līdz 12. klasei, sadaloties trīs komandās, kurās ir proporcionāli pārstāvēti visu dalības klašu audzēkņi. Matemātikas pētnieciskā projekta mērķis ir veicināt skolēnu izpratni par matemātikas teorētisko zināšanu pielietošanu praktisku uzdevumu risināšanā. Piemēram – pētot garumu kā fizikālu lielumu un tā mērīšanu, skolēni mācās mērīt precīzi, salīdzināt lielumus, lietot piemērotas mērvienības un instrumentus, apkopot un analizēt informāciju ar matemātisku saturu un no tā secināt jaunu informāciju. Citugad audzēkņi veikuši arī «meža inventarizāciju», saskaitot komandas apgabalā augošos kokus, nosakot to sugas, mēģinot noteikt koku vecumu pēc to apkārtmēra, analizējot 3-5 dažādu sugu kokus un to īpašības. Izdarot secinājumus, bērni prezentācijās veidoja grafikus un diagrammas, kas atainoja iegūto informāciju.

Lai iegūtu veiksmīgu rezultātu, lielākais darbs jāpaveic skolotājam – gan izdomājot ideju, gan atrodot nepieciešamos uzskates materiālus, kas aktualizēs tēmas būtību un izskaidros skolēniem uzdevuma jēgu un nepieciešamās darbības.

Visi kopā mācās arī iegūtos secinājumus noformēt un prezentēt citiem saprotamā, korektā un atraktīvā veidā, izmantojot gan datorprogrammas, gan mākslinieciskās prasmes. Jaunās tehnoloģijas, darbs komandā, radoša vide un zinātniskums – tas viss vieno un paaugstina skolēnu mācību motivāciju.

 

Raksts: “Matemātikas stunda mežā”, Inga Melberga, laikraksts Diena, publ. 18.06.2014

Avots: http://www.diena.lv/sodien-laikraksta/matematikas-stunda-meza-14059917

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *