Nedēļas nogalē tiks atklāta ūdensputnu medību sezona

Šā gada 9. augustā plkst. 16:00 Latvijā tiks atklāta ūdensputnu medību sezona. Saskaņā ar Medību noteikumiem ūdensputnu medības sezonas sākumā – no 9. augusta līdz 14. septembrim, būs atļautas trešdienās, sestdienās un svētdienās, bet no 15. septembra līdz 30. novembrim katru dienu. Īpaši aizsargājamās dabas teritorijās var būt noteikti arī citi medību termiņi.

Medniekiem pirms došanās uz medību vietu ieteicams ne tikai atkārtot medību drošības noteikumu prasības, bet arī painteresēties par konkrētās medību platības tiesisko statusu un ierobežojumiem tās izmantošanai ūdensputnu medībās (medību tiesību īpašnieks, lietotājs, publiskās ūdenstilpes, īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, ūdensputnu medību liegumi un ierobežojumi, svina munīcijas lietošanas ierobežojumi).

Saskaņā ar Medību likumu publiskajās ūdenstilpēs un to tauvas joslā medījamos ūdensputnus atļauts medīt bez saskaņojuma ar medību tiesību lietotāju, kura medību iecirknī atrodas attiecīgā ūdenstilpe. Publiskās ūdenstilpes ir noteiktas Civillikuma 1.pielikumā. (http://likumi.lv//doc.php?id=90219). Jāatgādina, ka medības ir aizliegtas pilsētu teritorijā-publiskajās ūdenstilpēs pilsētu administratīvajā teritorijā medīt aizliegts.

Arī šā gada ūdensputnu medību sezonas atklāšanā Valsts meža dienests, sadarbībā ar Valsts policiju, plāno veikt pastiprinātu medību kontroli, galveno uzmanību pievēršot jautājumiem, kas saistīti ar noteikto drošības prasību ievērošanu medībās. Valsts meža dienests aicina medniekus cienīt un respektēt citus cilvēkus, kas dzīvo vai atpūšas pie ūdeņiem, un ar savām darbībām vai bezdarbību neradīt sliktu priekšstatu sabiedrībā par medniekiem. Biežāk konstatētie pārkāpumi ūdensputnu medībās ir pusautomātisko šaujamieroču, kuru patrontelpas un magazīnas (patronu padošanas mehānisma) kopējā ietilpība ir lielāka par trim patronām izmantošana, motorizētu braucošu ūdens transportlīdzekļu izmantošana medībās, medības bez mednieka sezonas kartes, nemedījamo ūdensputnu nogalināšana, svina munīcijas lietošana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās. Drošības prasību pārkāpumi: pielādēta medību šaujamieroča pārvadāšana, ūdensputnu medībās no laivas “uz celšanu” medību šaujamieročus lieto divi un vairāk no laivā esošajiem medniekiem, medījamo ūdensputnu šaušana uz ūdens.

Raksts „Ūdensputnu medību sezonas atklāšana”, LR Zemkopības ministrija, publ. 07.08.2014

Avots:www.zm.gov.lv

 

 

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *