No 2015.gada jaunas prasības enerģiju patērējošo produktu marķējumam internetā

Enerģiju patērējošie produkti veido lielu daļu no dabas resursu un enerģijas patēriņa. Lai nodrošinātu ilgtspējīgu attīstību, ir pakāpeniski un efektīvi jāsamazina šādu produktu negatīvā ietekme uz vidi. Ņemot vērā, ka patērētājiem sniegtā informācija ieņem nozīmīgu lomu tirgū, Eiropas Savienībā ir pieņemta Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 19. maija Direktīva 2010/30/ES par enerģijas un citu resursu patēriņa norādīšanu ražojumiem, kas saistīti ar energopatēriņu, izmantojot etiķetes un standarta informāciju par precēm. Direktīvas mērķis ir nodrošināt patērētājus ar standartizētu informāciju par produktu enerģijas patēriņu un citu nozīmīgu resursu patēriņu, tādējādi uzlabojot patērētāju spēju pieņemt pārdomātus lēmumus.

Konkrētas marķējuma prasības katrai atsevišķai produktu grupai nosaka Eiropas Komisijas regulas. Marķējuma galvenais enerogefektivitātes rādītājs ir A-G klašu skala zaļā, dzeltenā un sarkanā krāsā (ko noteiktos gadījumos var aizstāt ar A+, A++ un A+++ klasi). Mūsdienās enerģiju patērējošu produktu pārdošana internetā kļūst populārāka un aizņem aizvien lielāku tirgus daļu. Līdz ar to 2014.gada 6. jūnijā stājušās spēkā piemērojamās prasības energomarķējumam un papildus informācijai, kas jānorāda internetā piedāvātājām precēm. Jaunās prasības komersantiem jāpiemēro ar 2015. gada 1. janvāri un tās paredz pienākumu ražotājiem nodrošināt preci ar elektronisku marķējumu un speciālu zīmi, kā arī pienākumu marķējumam un speciālajai zīmei noteiktā secībā būt uzrādītai, kad preces tiek pārdotas internetā.

 

Raksts: “No 2015.gada 1.janvāra jaunas prasības enerģiju patērējošu produktu marķējumam internetā”, LR Ekonomikas ministrija, publ. 07.08.2014

Avots: www.em.gov.lv#mce_temp_url#

 

 

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *