Projekta „Cilvēki un daba” noslēguma pasākumi notiks dabas izglītības centros

Tuvojoties Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta„Cilvēki un daba” noslēgumam, Dabas aizsardzības pārvalde trīs dabas izglītības centros rīko reģionālos projekta noslēguma pasākumus. 19.augustā projekta „Cilvēki un daba” noslēguma pasākums notiks dabas izglītības centrā „Rāzna” Lipuškos, 21.augustā dabas izglītības centrā „Meža māja” Ķemeros un 22.augustā dabas izglītības centrā „Vecupītes” Kocēnu novadā. Noslēguma pasākumu ietvaros apmeklētājiem būs iespēja uzzināt par projektā īstenotājām aktivitātēm un rezultātiem, apskatīt jaunizveidotos dabas izglītības centrus un iepazīt pieejamo dabas izglītības piedāvājumu, kā arī piedalīties dabas izziņas un radošajās darbnīcās.

Vairāk nekā divu gadu ilgā laika posmā, sadarbojoties vides izglītotājiem no Latvijas, Igaunijas un Krievijas, ir paveikts milzīgs darbs dabas izglītības piedāvājuma pilnveidošanā projekta teritorijā. Lai sasniegtu pēc iespējas lielāku sabiedrības daļu, projektā īstenotās aktivitātes bijušas dažādas – veidoti un attīstīti dabas izglītības centri, jaunas interaktīvas izstādes un inovatīvi dabas izziņas materiāli. Organizējot pasākumus, seminārus un mācību dienas, apmācīti dabas izglītības speciālisti, skolotāji, pašvaldību pārstāvji, savukārt dabas izziņas aktivitātēs iesaistīti bērni un jaunieši. Par projekta aktivitāšu daudzveidību un dabas izglītības centru nozīmi reģionu attīstībā būs iespēja pārliecināties arī noslēguma pasākumu dalībniekiem. Projekta ilgums ir 30 mēneši – līdz 2014.gada 30.septembrim. Projektu līdzfinansē Igaunijas-Latvijas-Krievijas Pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007-2013. Kopējais projekta finansējums ir 1 499 977 EUR, no kuriem 90% – 1 349 979 EUR ir Igaunijas-Latvijas-Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas līdzfinansējums.

 

Raksts: „Dabas izglītības centros notiks projekta „Cilvēki un daba” noslēguma pasākumi”, Dabas aizsardzības pārvalde, publ. 14.08.2014

Avots: www.daba.gov.lv

 

 

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *