Koksnes granulu patēriņš Eiropas Savienībā turpina pieaugt

Eiropas Savienības valstīs tiek saražota aptuveni puse no visa pasaules tirgū piedāvātā kurināmo koksnes granulu apjoma. Arī biokurināmā patēriņš šajā pasaules reģionā ir vērā ņemams – tuvu pie 70% no visa tirgus apjoma. 2013.gadā ES valstīs tika patērēti vidēji 17,5 miljoni tonnu kurināmo koksnes granulu, kur aptuveni puse no visa apjoma izmantota rūpniecībā un otra puse – mājsaimniecībās. Stabilu biokurināmā patēriņa kāpumu mājsaimniecībās, kas nu jau apsteidzis patēriņu enerģētikas sektorā, lielākoties sekmējušas dažādas valsts atbalsta programmas.

Lielākais kurināmo koksnes granulu patēriņš ir Lielbritānijā, Itālijā, Dānijā, Vācijā un Zviedrijā. Ievērojamos apjomos kā kurināmais ES valstīs tiek patērētas arī koksnes briketes un šķeldas – kopumā ap 14,5 miljoni tonnu gadā. Palielinoties investīcijām vidēja lieluma termoelektrostaciju izveidē, sagaidāms, ka līdz 2020.gadam šķeldu un brikešu patēriņš Eiropas Savienībā pieaugs līdz 28 miljoniem tonnu gadā. Lielākais tirgus izaugsmes potenciāls šajā sfērā ir Skandināvijai, kur pieprasījums pēc kurināmajām granulām to patēriņam mājsaimniecībās pēdējos trīs gadus stabili audzis par vidēji 15% gadā. Koksnes kurināmā patēriņa kāpums Eiropas Savienībā prognozējams, ņemot vērā arī atbilstošo apkures iekārtu un katlu pārdošanas apjomus, kas jo sevišķi auguši Vācijā, Itālijā un Francijā. Dažās valstīs, piemēram, Austrijā, aktīvāku pāreju no fosilā kurināmā uz biomasu mājsaimniecību sektorā sekmējušas valsts subsīdijas un vietējo pašvaldību atbalsta programmas. Tajā pašā laikā Lielbritānijā, Nīderlandē un Beļģijā dominējošie koksnes granulu patērētāji, pateicoties valsts finansējumam, ir lielās elektrostacijas. Tā kā šajās valstīs granulu rūpniecība nav sevišķi attīstījusies, lai izpildītu uzņemtās saistības, enerģētikas sektorā darbojošies uzņēmumi ir ļoti atkarīgi no nepieciešamo izejvielu importa. Piemēram, Lielbritānijā, līdz ar pērn valdības pieņemto Rūpniecisko emisiju direktīvu, kas sekmējusi biomasas patēriņu elektroenerģijas ražošanā, šogad kurināmo koksnes granulu patēriņš varētu sasniegt jau piecus miljonus tonnu. Savukārt Dānijā, pateicoties valdības mērķtiecīgi virzītajai enerģētikas politikai un privātā sektora investīcijām, ikgadējais koksnes granulu patēriņš līdz 2020.gadam pieaugs no līdzšinējiem 1,8 miljoniem tonnu līdz vairāk kā trīs miljoniem tonnu.

 

Raksts: “EU wood pellet consumption continues to advance”, HD FestForest, publ. 06.08.2014

Avots: http://www.hdfestforest.com/page10024.aspx?recordid10024=801740420

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *