Turpinās zinātnes un pētniecības attīstība ar ERAF atbalstu

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) ir sākusi slēgt vienošanos par finansējuma piešķiršanu zinātniskajām institūcijām, kuru sagatavotie projekti ir apstiprināti Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) aktivitātē „Atbalsts zinātnei un pētniecībai” (2.1.1.1.) projektu iesniegumu atlases trešajā kārtā.

Atklātajā projektu iesniegumu atlasē Izglītības un zinātnes ministrija saņēma 112 projektu iesniegumus, apstiprināts 41 projekts. Projektu varēja iesniegt Latvijas Republikas Zinātnisko institūciju reģistrā reģistrēta zinātniskā institūcija – zinātniskais institūts vai augstskola, kā arī Latvijas Republikā reģistrēts sīkais (mikro), mazais, vidējais vai lielais komersants. Atbilstoši noteiktiem kritērijiem zinātniskās institūcijas varēs īstenot gan ar saimniecisku darbību saistītus, gan ar saimniecisku darbību nesaistītus projektus. Projekta minimālais ERAF finansējums aktivitātes trešajā kārtā ir 42 686 eiro, maksimālais – 569 149 eiro. Kopējais aktivitātes otrās un trešās kārtas ERAF finansējums ir 18 milj. eiro, no tiem 10,8 milj. eiro – trešajā kārtā. Aktivitātes otrajā kārtā patlaban tiek īstenoti 24 projekti.

Atbalstu saņems tādi projekti, kuri sekmē zinātnes un ražošanas integrāciju un pētniecības rezultātu komercializāciju atbilstoši valstī noteiktajām prioritārajām tautsaimniecības nozarēm un prioritārajiem zinātnes virzieniem fundamentālo un lietišķo pētījumu finansēšanai. Projektu īstenošanas gaitā ir plānots, piemēram, izstrādāt jaunu tehnoloģiju meža taksācijas datu noteikšanai, kuru iespējams integrēt meža inventarizācijas procesā; paplašināt koksnes materiālu (saplākšņa) izmantošanu būvniecībā un dzīves vidē, hidrotermiskās modifikācijas ceļā uzlabojot kalpošanas īpašības; kā arī veikt daudzus citus pētījumus.

Projektus plānots pabeigt ne vēlāk kā līdz 2015. gada 31. augustam. Finansējuma saņēmēju saraksts, projektu finansējuma apmērs, kā arī informācija par projektu saturu tiks publicēta VIAA interneta vietnē http://sf.viaa.gov.lv/lat/zinatne/.

 

Raksts: “Turpinās zinātnes un pētniecības attīstība ar ERAF atbalstu”, VIAA, publ. 28.08.2014

Avots: http://www.viaa.gov.lv/lat/info_medijiem/?text_id=24246

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *