Apstiprināta LVMI “Silava” darbības un attīstības stratēģija 2014.-2020.gadiem

Š.g. 29. augustā Latvijas Valsts mežzinātnes institūta “Silava” Zinātniskā padome apstiprināja LVMI “Silava” darbības un attīstības stratēģiju 2014.-2020. gadiem.

Saskaņā ar informatīvo ziņojumu “Par Latvijas zinātnes strukturālo reformu īstenošanu līdz 2015. gada 1. jūlijam”, kurš akceptēts Ministru kabineta sēdē 2014. gada 19. augustā, LVMI Silava turpinās attīstīt zinātnisko izcilību un sadarbību ar nozares industriju, vairāk iesaistīsies nozares cilvēkkapitāla attīstībā un atjaunotnē, veidojot ciešāku sadarbību ar augstākās izglītības institūcijām, un izstrādās darbības stratēģiju ar mērķi darboties kā nacionālās mežzinātnes centram valsts zinātniskā institūta statusā.

Lai īstenotu mežzinātnes institūta Nolikumā noteiktās funkcijas, “Silava” strādā 3 darbības virzienos: zinātne un zināšanu pārnese; mežzinātnes atbalsta kompetences; valsts deleģētās funkcijas. Katram darbības virzienam noteikts stratēģiskais mērķis un plānots nepieciešamais finansējums, prognozējot finansējuma avotus. Zinātne un zināšanu pārnese LVMI “Silava” plānota 6 pētījumu virzienos: meža kapitālvērtības palielināšana; mežsaimniecības un vides mijiedarbība; meža nekoksnes (non-timber) servisi; kokaugu stādījumi ārpus meža; meža tehnikas attīstība; medību fauna un medniecība. Katram pētījumu virzienam sadalījumā pa pētījumu apakšvirzieniem definētas pētījumu prioritātes un darba uzdevumi.

Stratēģijas izpildes nodrošināšanai un sekmīgai LVMI “Silava” attīstībai līdz 2020. gadam tiek plānots ~26% finansējuma palielinājums, sasniedzot kopējo budžetu 5,9 milj. EUR.

Ar apstiprināto LVMI “Silava” darbības un attīstības stratēģiju iespējams iepazīties šeit.

 

Raksts: “Izstrādāta un apstiprināta LVMI Silava darbības un attīstības stratēģija 2014.-2020. gadiem”, LVMI “Silava”, publ. 02.09.2014

Avots: http://www.silava.lv/73/section.aspx/363

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *